TwitterFacebook

Ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów: Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/6 o pow. 775 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (II piętro), został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 29, oznaczonej numerem 20619 o…

Czytaj całość

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy mjr. Henryka Dobrzańskiego: Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00079280/1. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 50093/9 o pow. 499 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Cena…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi…

Czytaj całość

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w…

Czytaj całość

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w…

Czytaj całość

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w…

Czytaj całość

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w…

Czytaj całość