TwitterFacebook

Szczuczyn: Ostatnia chwila na złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni

Jeszcze do 28 czerwca mieszkańcy gminy Szczuczyn mogą składać wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych. 

Dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny mieszkańca 36,37% (przewidywana kwota około 6000 zł), dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

1) wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych wraz z niezbędnymi dokumentami, które należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Grajewie tj.: aktualny wypis z rejestru gruntów – (oryginał) oraz ostemplowaną kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych.

2) wypełnienie i podpisanie zezwolenia na wejście w teren dla celów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie – pokój nr 12. Wszelkie informacje dodatkowe udzielane są pod nr tel. 86 273 50 80.

UM w Szczuczynie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *