TwitterFacebook

Wielka przebudowa w Grajewie i gminie Wąsosz

Zielone skwery, odnowione budynki, nowe ulice, chodniki – tak ma wyglądać miasto Grajewo i gmina Wąsosz w przyszłości. Zarząd Województwa zatwierdził dziś ich programy rewitalizacji.

Już 28 gmin z naszego województwa ma gotowe programy. W każdym z nich samorządy musiały wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierzają tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Grajewo: reprezentacyjny deptak

Obszar ten w Grajewie obejmuje centralną część miasta wraz ze skrzyżowaniem dróg krajowych nr 61 i 65 (plac Niepodległości) i rozchodzącymi się od tego placu ciągami komunikacyjnymi w obrębie zabudowy wielorodzinnej. To najstarsza część miasta (duży udział zabudowy sprzed 1945 roku). Mieszka tam ponad 3,8 tys. osób, czyli 17,85 proc. mieszkańców, a powierzchnia zajmuje ponad 76 ha.

Program, przygotowany przez gminę, zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych, przekształcenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (budowa skrzydła dydaktyczno-rehabilitacyjnego oraz zaadaptowanie istniejącego budynku szkolnego na potrzeby internatu), rozwój działalności centrum „Nowa Droga”, zajęcia aktywizujące bezrobotnych, program przeciwdziałający uzależnieniom.

W plan wpisano również utworzenie reprezentacyjnego deptaku w kwartale ulic Traugutta, Popiełuszki, Kilińskiego, Wojska Polskiego i placu Niepodległości. W ramach tego projektu mieszkańcy zniszczonych budynków zostaną przeniesieni do nowych bloków komunalnych, stare domy zostaną zburzone, a na tym terenie powstanie deptak. Ponadto w programie znajdziemy: zagospodarowanie parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych (urządzenie zieleni, budowa ścieżek parkowych, montaż ławek, stołów biesiadnych, fontann itp., przebudowa wejścia do parku, schodów, ogrodzenia, montaż samoczyszczących toalet parkowych, urządzeń sportowych, budowa placu zabaw, itp.), zagospodarowanie placu Niepodległości (wykonanie nowej nawierzchni placu wraz z nawierzchnią przyległych ulic, chodników i alejek, urządzenie skwerów zieleni, montaż stojaków do parkowania rowerów), utworzenie zielonego skweru (z alejkami, fontanną, ławkami i strefą wi-fi) i parkingu na terenie pomiędzy ul. Popiełuszki a torami kolejowymi (wcześniej dworzec PKS).

Rewitalizacja obejmie budowę nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki, budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy placu Niepodległości, przy ul. Traugutta i ul. Piłsudskiego, budowę osiedlowej sieci cieplnej, ciepłowniczej.

Program zakłada również modernizację budynku przy ul Strażackiej 6 (mieści się tam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, Zakład Administracji Domów Mieszkalnych i Urząd Miasta Grajewo) i przy ul. Strażackiej 6a (Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Urząd Miasta Grajewo), termomodernizację budynku przy ul. Kopernika 10A,13,19 i 21 ul. Piłsudskiego 3, 5, 7-9, pl. Niepodległości 17, Kilińskiego 5, Ełckiej 5, Traugutta 6A, 10, Łaziennej 9, modernizację hali sportowej MOSiR.

Koszt tych działań to 36,7 mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości blisko 20,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 711 tys. z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Wąsosz: przebudowa dawnego PGR

W gminie Wąsosz obszar rewitalizacji obejmie miejscowości Wąsosz i Ławsk. Powierzchnia tego terenu wynosi 58,64 ha, zamieszkują go 973 osoby. Z jednej strony, koncentrują się tu negatywne zjawiska, z drugiej, to najistotniejsze ze społecznego punktu widzenia obszary – centralne i reprezentacyjne punkty miejscowości.

Program zakłada wiele projektów. To m.in.: wykonanie miejsc parkingowych, skweru wraz z alejkami oraz montaż ławek i przeprowadzenie termomodernizacji bloków. Te inwestycje dotyczą terenu po dawnym PGR w Ławsku. Ponadto w programie ujęto: dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb centrum aktywności zawodowej i społecznej w Ławsku (przeprowadzenie remontu oraz zakup wyposażenia: mebli, komputerów), wykonanie mieszkań socjalnych w budynkach po dawnym posterunku policji w Wąsoszu i po dawnej szkole podstawowej w Kędziorowie. Do planu inwestycji wpisano również: rozbiórkę drewnianego budynku przy ul. 11 Listopada 15 w Wąsoszu i zbudowanie w tym miejscu sali widowiskowej na 120-150 osób przy GOK i nowego, czytelnego skrzyżowania oraz zagospodarowanie skweru przy placu Rzędziana (likwidacja starych ujęć wody i zbiorników na skwerze, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie wiat, oświetlenia i monitoringu na prowadzenie czasowego rynku). Program obejmuje również aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem z gminy Wąsosz – wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Koszt działań podstawowych przekracza 4,1 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel dofinansowanie unijne.

Na opracowanie programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Są one podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne.

źródło: wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *