RN
TwitterFacebook

„Bóg was wybrał dla konkretnego celu”. Pięciu nowych kapłanów w diecezji łomżyńskiej [FOTO]

W Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła święcenia kapłańskie przyjęło pięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który modlił się wraz z biskupem Tadeuszem Bronakowskim, biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem oraz kapłanami, którzy na tą szczególną liturgię przybyli nie tylko z diecezji łomżyńskiej ale różnych zakątków Polski.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Jarosław Kotowski, rektor łomżyńskiego Seminarium przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów i prosił o udzielenie im święceń. Natomiast diakoni potwierdzili swoją obecność. W homilii, która nastąpiła po tym akcie biskup Janusz zwrócił uwagę na znaczenie i pochodzenie miłości. Swoje słowa skierował do rodziców i przyjmujących święcenia kapłańskie: (…) Wasi synowie, którzy zostaną kapłanami narodzili się z miłości. Jako rodzice poświęcaliście im swój czas, nie raz czuwając przy ich łóżku gdy byli małymi chłopcami i chorowali. Słowo miłość zawiera w sobie to że nie można go oddać, zwrócić. To jest nam dane gratis. Tak samo jak miłość matczyna i ojcowska jest dana gratis. Nie możemy tego w żaden sposób skwantyfikować i policzyć ile to jest warte. Z odruchami miłości spotykamy się w naszym codziennym życiu ze strony ludzi. Chrystus, obdarowując nas darem miłości nie chciał nic za to, ale pragnie abyśmy ten dar miłości oddali drugiemu człowiekowi. Ci nasi bracia, którzy zostaną obdarzeni Chrystusowym kapłaństwem, tzn. największą miłością, a w przeszłości zostali obdarzeni miłością matki i ojca będą musieli podzielić się tym z dzisiejszym światem, będą musieli pójść do świata i podzielić się miłością, która będzie wypływać z ich serca. Tej miłości nie można oddać Bogu, ale można ją oddać drugiemu człowiekowi i to czyni nam największą satysfakcję. Tą miłością będziecie dzielić się w różnych przestrzeniach życia kapłańskiego. Miłością miłosierną w konfesjonale, odwiedzając chorych. Będziecie dzielić się miłością spotykając się z drugim człowiekiem dając mu wasz czas. Miłość będzie was zmuszać aby nie zamykać się w przestrzeni kościelnej, ale wyjść i iść do całego świata. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii używa słowa „wybrać”. Pan Bóg wybrał was dla jakiegoś celu (…) abyście byli kapłanami. Abyście szli i szerzyli miłosierdzie i miłość w dzisiejszym świecie. (…) My jako wspólnota Kościoła będziemy im towarzyszyć w rożnych wydarzeniach ich życia. Będziecie przezywać rożne rozterki, ale pamiętajcie że Bóg was wybrał dla konkretnego celu i da wam siły aby do tego celu dojść. Towarzyszmy im, aby w swoim powołaniu, misji wytrwali i do celu doszli, otrzymując wieczną nagrodę. (…) Chrystus będzie pytał o owoce, które mamy do Niego przynieść. Bądźcie szczodrzy w zasiewie, który będziecie czynić w XXI w. aby owoce były jak największe, najwspanialsze i najbardziej dojrzałe. Nich Pan który was wybrał, towarzyszy wam przez całe kapłańskie życie – nauczał pasterz diecezji

Po homilii diakoni – kandydaci do święceń prezbiteratu odpowiadali na pytania biskupa i wyrazili gotowość do przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń oraz złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Kolejnym elementem uroczystości było odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych w trakcie której kandydaci do kapłaństwa, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem. Po odśpiewanej litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskup Janusz Stepnowski wyświęcił pięciu nowych kapłanów. Swoje ręce na nowo wyświęconych kapłanów włożyli też wszyscy kapłani będący w świątyni. Po udzieleniu święceń, alumni seminarium ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei biskup Janusz namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im patenę z chlebem i kielich z winem – symbole Eucharystycznej Ofiary, która będą odtąd mogli sprawować oraz przekazał im znak pokoju. Po tych obrzędach kapłani neoprezbiterzy wspólnie z księżmi biskupami i licznie zgromadzonymi kapłanami koncelebrowali pierwszą Mszę świętą.

Na zakończenie uroczystej liturgii neoprezbiterzy podziękowali za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla nich momencie życia. Prosili także o modlitwę za siebie.

W niedzielę nowo wyświęceni kapłani będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach Mszę świętą z prymicyjnym błogosławieństwem, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Prymicjant będzie udzielał błogosławieństwa indywidualnego, ze specjalną za każdym razem modlitwą: kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości.

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia episkopatu. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je diakonów i ich najbliższych, ale także dla całego Kościoła. Nowo wyświęceni kapłani przygotowywali się na ten dzień przez 6 lat formacji intelektualnej i duchowej oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje zamknięte w Ostrożnem k. Zambrowa.

Poniżej nazwiska kapłanów – neoprezbiterów, wraz z parafią z której pochodzą:

Ks. Karol Nerwiński z parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce

Ks. Bartosz Krystian Samełko z parafii pw.Trójcy Przenajświętszej w Grajewie

Ks. Kamil Stańczuk z parafii pw.Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej

Ks. Marcin Tański z parafii pw.Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

Ks. Paweł Wiśniewski z parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzyjałowie

JE/xRSz/
Foto:Paweł 
Dąbkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *