TwitterFacebook

„Czytanie daje moc” dzieciom w szkole w Zbójnej [FOTO]

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbójnej biorą udział w innowacji pedagogicznej pt. „Czytanie daje moc i jest kluczem do sukcesu”. Jej głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań książką.

Założeniem działań innowacyjnych w szkole w Zbójnej jest popularyzowanie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności językowych, intelektualnych oraz społecznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela biblioteki szkolnej.

Działania przewidziane w naszym programie mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania – wyjaśnia Edyta Krzynówek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. – Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu czytelnictwa w naszej szkole – dodaje nauczycielka.

Na zajęciach poruszane są między innymi tematy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Działania realizowane podczas innowacji, to lekcje biblioteczne, sesje czytelnicze z zaproszonymi gośćmi, wycieczki do bibliotek, księgarni czy do teatru.

Pierwszą lekcję w bibliotece pierwszoklasiści mają już za sobą.

Dzisiaj właśnie zajmujemy się takimi tematami jak budowa książki, zasady zachowania się w bibliotece, mówiliśmy o poszanowaniu książki – tłumaczy Joanna Małkowska, nauczyciel biblioteki szkolnej w Zbójnej.

Dzieci chętnie podzieliły się z nami swoimi refleksjami oraz wiedzą zdobytą podczas zajęć.

Dowiedzieliśmy się, że książki trzeba szanować a nie je niszczyć – mówi jeden z uczniów. – Trzeba po cichu czytać – dodaje następna dziewczynka. – Jak się skończyło czytać, to trzeba założyć zakładką a nie zaginać stronę – mówi kolejny pierwszoklasista.

Działania innowacyjne skierowane są do dzieci z klas 1-3.

Marzena Wiśniewska

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *