TwitterFacebook

Drogi w okolicy Łomży na oku wicemarszałka Marka Olbrysia

Starostwo Powiatowe w Łomży gościło wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia, dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Zbigniewa Piotrowskiego i zastępcę dyrektora gabinetu marszałka Juliusza Jakimowicza. Było to kolejne spotkanie dotyczące inwestycji i remontów na drogach położonych na terenie powiatu.

Zostały omówione najbardziej problematyczne kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Starosta Lech Marek Szabłowski wskazał, jak ważne jest prawidłowe określenie kategorii drogi, co ma bezpośredni wpływ na jej utrzymanie, czego przykładem jest droga wojewódzka nr 677 Łomża – Śniadowo. Starosta wyraził nadzieję, iż planowana zmiana kategorii dróg, w związku z budową drogi Via Baltica, w tym DK61 biegnącej z Ostrołęki na Augustów, nie wstrzyma wprowadzenia w możliwie krótkim czasie zmian w organizacji ruchu drogowego w miejscowości Chojny Stare, gdzie przecinają się z drogą krajową drogi powiatowe 1912B i 1913B biegnące w kierunku Nowogrodu. W miejscu tym dochodziło do śmiertelnych wypadków, jednakże nadal brakuje tam przejścia dla pieszych, które jest nieodzowne. Wicestarosta Maria Dziekońska wróciła do tematu kłopotliwych połączeń dróg publicznych różnych kategorii, np. drogi wojewódzkiej nr 668 (Piątnica Poduchowna – Jedwabne) z drogą krajową nr DK64 (Łomża – Jeżewo Stare) w kierunku Białegostoku. Wyremontowana w latach 2010-2011 droga wojewódzka nie została dotychczas „połączona” nową nawierzchnią z drogą krajową, przez co skrzyżowanie tych dróg w Piątnicy wymaga pilnej interwencji. Brakuje również chodnika, którym mogliby bezpiecznie poruszać się mieszkańcy wzdłuż większości ulicy Jedwabieńskiej, co było przedmiotem interpelacji wielu radnych poprzednich kadencji.

Wicemarszałek Marek Olbryś oraz Dyrektorzy UMWP przedstawili konkretne rozwiązania większości zgłoszonych wcześniej przez władze Powiatu problemów:

  • obecnie jest procedowana w Urzędzie Marszałkowskim zmiana kategorii drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Jedwabne na wojewódzką, która w przyszłości zostanie w całości wyremontowana, a na obecnym skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK64 – powstanie rondo,
  • rondo powstanie również na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 679 (Łomża – Mężenin) z drogą krajową DK63 (Łomża – Zambrów),
  • zostały przeprowadzone konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w celu wspólnego rozwiązania problemu skrzyżowania dróg w Piątnicy Poduchownej, w efekcie czego planuje się remont tego odcinka jeszcze w bieżącym roku,
  • uznaje się za zasadne zmianę organizacji ruchu w miejscowości Chojny Stare, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Ogromnie nas cieszy, że sprawy ważne dla mieszkańców naszego Powiatu znajdują obecnie konstruktywne i szybkie rozwiązania w samorządzie województwa. Ścisła współpraca między naszymi samorządami to efektywne i wielowymiarowe działania, również w innych dziedzinach, na  które władze obydwu szczebli są otwarte, pragnąc prowadzić nasz region do wielopłaszczyznowego rozwoju.

Starostwo Powiatowe w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *