RN
TwitterFacebook

„Dziękuję za Waszą pokorę” – biskup Janusz Stepnowski do katechetów podczas Mszy św. inaugurującej rok katechetyczny

Katecheci z diecezji łomżyńskiej uroczyście rozpoczęli kolejny rok pracy pedagogicznej. Centralnym punktem inauguracji była rozpoczęta o godzinie 10:00 Msza Święta koncelebrowana przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

W murach Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przed którym niegdyś 4 czerwca 1991 roku św. Jan Paweł II zawierzał mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej Maryi, nazywając ją Matką Pięknej Miłości, teraz biskup Janusz Stepnowski zawierzył Bogu wszystkich katechetów Kościoła Łomżyńskiego, nazywając ich świadkami Ewangelii i dziękując za pokorę, która – jak podkreślił biskup ordynariusz – nierzadko „zawstydza nawet samych kapłanów”: Wiem, że nie należycie do grup, które wypinają piersi w oczekiwaniu na przypięcie kolejnych medali. Budujecie Królestwo Niebieskie tutaj na ziemi w sposób cichy i skromny, z potrzeby serca. Niech będą Wam za to szczególne dzięki – podkreślał bp Janusz Stepnowski. W dalszej części swojej homilii odniósł się również do fragmentu Ewangelii, w którym mowa była o talentach. Wyjaśnił zgromadzonym, czym były talenty w Starożytności, przypomniał również refleksje Erazma z Rotterdamu, który rozumiał nowotestamentowy talent jako umiejętność, szczególny dar i predyspozycje. Praca katechety nie ogranicza się jedynie do pracy w szkole. Wiem, że znacie młodych ludzi, ich rodziców i różne sytuacje rodzinne. Dzięki dobremu słowu nauczyciel może sprawić, że dziecko i jego rodzice na nowo zaczną poszukiwać talentu chrztu św, talentu wiary chrześcijańskiej. Niech ten rok katechetyczny będzie dla Was wszystkich owocny i da Wam wiele satysfakcji. Nie zrażajcie się również przeciwnościami, bo od samego początku, kiedy Kościół istnieje, zawsze Ewangelia będzie miała swoich przeciwników. Waszym zadaniem jest iść przez świat i siać ziarno, nie zatrzymując się na cierniach i betonie. Po prostu siać ­ – tymi słowami zakończył swoją homilię Mszy inaugurującej nowy rok katechetyczny biskup Janusz Stepnowski.

Po Mszy świętej katecheci wzięli udział w wykładzie i panelu dyskusyjnym poświęconym aspiracjom życiowym uczniów, rodziców i nauczycieli. Spotkanie poprowadził ksiądz Dariusz Tułowiecki, socjolog z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , podejmujący w swoich badaniach między innymi problematykę religijności młodzieży oraz moralności. Aspiracje to nic innego jak plan na życie, nasz pomysł. Jego jakość zależy od tego, co charakteryzuje danego człowieka. Czy jest pewny siebie? Czy daje sobie prawo do decydowania w pełni o swoim życiu? Warto podkreślić, że plany życiowe mogą być realistyczne, zawyżone lub zaniżone. Ktoś, kto zwyczajnie nie ma zdolności do nauki języków, nie będzie poliglotą pracującym jako tłumacz w Parlamencie Europejskim. Chodzi o to, aby rozpoznać swoje możliwości, na ich podstawie budować scenariusz życia, powołanie.

Duchowny podkreślił również, że aspiracje dziecięce kształtowane są znacznej mierze w domu rodzinnym. To pierwsza kuźnia, w której małe dziecko odkrywa talenty, nabywa umiejętności, a z czasem rozpoczyna snucie pierwszych planów. Rodzice są mentorami tego procesu, choć nie powinni „programować” dziecka do spełniania ich prywatnych ambicji. Kompletnie nie tędy droga – podkreślał wielokrotnie ks Dariusz Tułowiecki.

Podczas spotkania poruszona została również kwestia udziału katechetów w procesie rozwijania aspiracji młodego człowieka. Zwrócono uwagę, aby uwzględnić indywiduum dziecka, które bez względu na wpływ środowiska szkolnego i rodzinnego stanowi pewną odrębność. Pierwsza i najważniejsza rzecz to miłość – podkreśla Anna Domurat, katecheta ciepły i serdeczny gest, spojrzenie, życzliwość. Dzięki niej powoli i stopniowo możemy wchodzić w wymiar duchowy.

W diecezji łomżyńskiej posługę pełni blisko 500 katechetów. Realizują oni swoje zadania w ramach tzw. misji kanonicznej, Jest to formalne, pisemne uprawnienie do nauczania religii w konkretnej placówce zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego. W Polsce konieczność posiadania przez katechetę misji kanonicznej wynika z konkordatu, zaś kodeks prawa kanonicznego wyraźnie wskazuję biskupa ordynariusza jako osobę decydującą o jej udzieleniu lub cofnięciu. Kościół daje mi w ten sposób pozwolenie na głoszenie Słowa Bożego w szkole, aby wpisać niesienie Ewangelii w rzeczywistość szkolną. Misja kanoniczna w pewien sposób stanowi przedłużenie działalności apostolskiej. Niesiemy Słowo Boga. Trzeba pamiętać, że każdy nauczyciel stanowi pewnego rodzaju wzór wychowawczy, ale katecheta jest dodatkowo świadkiem wiary. Jego działalność w szkole dotyka zatem najważniejszej rzeczywistości młodego człowieka, rzeczywistości zbawienia – mówi Bogumiła Rzepnicka, katecheta w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

W diecezji łomżyńskiej pracę katechetów świeckich i duchownych koordynuje Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Jego przewodniczącym jest ks dr Zbigniew Pyskło, związany również z Komisją Stypendialną Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia i Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji, również dyrektor Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży. Katecheza jest niesieniem Dobrej Nowiny młodemu człowiekowi. Nie stanowi zatem żadnej przesady stwierdzenie, że każdy katecheta jest współpracownikiem biskupa ordynariusza. Stoimy na progu nowej podstawy programowej i cały czas potrzebujemy umocnienia ze strony Kościoła, który jednoczy nas konkretnym słowem pasterskim naszego biskupa. Jest również jasnym drogowskazem, na co mamy położyć nacisk – podsumowuje ks dr Zbigniew Pyskło.

PD

1 komentarz

  1. dm Odpowiedz

    Katechizacja — największe wyzwanie współczesnego Kościoła leży 🙁 I ta domowa, i ta szkolna, która powinna być przemyślana, oparta na latach doświadczeń i Tradycji… Zamiast tego dziecinada, infantylne tańce i piosenki, które powodują co najwyżej zażenowanie… Treści w tym wszystkim brak 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *