TwitterFacebook

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – X Tydzień Biblijny

Trwa X Tydzień Biblijny, zainaugurowany w niedzielę (15.04). Głównym założeniem zarówno Niedzieli Biblijnej jak też Tygodnia Biblijnego jest zachęcenie wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego. W tym roku szczególny nacisk położony jest na zgłębianie treści Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

List do Rzymian to najważniejszy list św. Pawła Apostoła. Niektórzy nazywają go manifestem teologicznym. Centralna myśl św. Pawła Apostoła do Rzymian zapoczątkowana w liście do Galatów dotyczy usprawiedliwienia dzięki wierze. Św. Paweł podkreśla, że człowiek może wejść w szczególną przyjaźń z Bogiem tylko dzięki Jego łasce. Nie istnieje możliwość „zasłużenia sobie na niebo”, taka mentalność jest typowa dla Judaizmu, gdzie podkreśla się bardzo silnie nacisk na wypełnianie przykazań. Np. podczas mowy Jezusa po rozmnożeniu chleba, Żydzi pytają: „jakie dzieła mamy czynić”, na co Jezus odpowiada: „jedno jest dzieło, uwierzyć w tego, którego Bóg posłał”. List do Rzymian podkreśla prymat łaski, podkreśla to, że człowiek może przyjść do Boga dlatego, że Bóg daje mu taką możliwość – mówi ks. Zbigniew Skuza, biblista.

Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” nawiązuje do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc i  jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. Temat ten ukierunkowuje także na łączenie lektury pisma Świętego z modlitwą o zrozumienie Słowa Bożego. Jest wielu ludzi uzbrojonych w tytuły naukowe, którzy z wysokiej półki badań literackich dokonują bezczeszczenia Biblii, zupełnie nie rozumiejąc jej treści – mówi bp Stanisław Stefanek

Biblię należy czytać w sposób umiejętny, dobierając treści do stopnia znajomości Słowa Bożego. Biskup Stanisław Stefanek opowiadał, że sam w młodości seminaryjnej został pouczony, które fragmenty Pisma Świętego powinien przeczytać w pierwszej kolejności, a które wtedy, gdy będzie rozumiał podstawy. Ewangelia stanowi swego rodzaju wyjątek od tej zasady, gdyż każda zawarta w niej myśl daje konkretne wskazówki odnośnie naszej wiary.

W związku z Tygodniem Biblijnym do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały na tydzień biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty, materiały do lektury Listu do Rzymian, sigla biblijne do rozdania na zakończenie Mszy św. oraz książka „Polska miłością wskrzeszona” z rozważaniami oraz antologią tekstów biblijnych i poetyckich.

Beata Borkowska/ KEP

1 komentarz

  1. m Odpowiedz

    Syn Boży wcielił się, stając się człowiekiem…
    Duch Święty „ucieleśnił się” w Biblii (podobnie jak nad Jordanem w postaci gołębicy, a w dzień Pięćdziesiątnicy w formie ognistych języków), wypełniając sobą teksty święte…
    Biblia jest więc nieporównywalna z żadną inną księgą świata…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *