RN
TwitterFacebook

Jubileusz zakonny w Łomży

Prowadzą ośrodki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkoły specjalne, domy dziecka oraz przedszkola. Podejmują opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, a także posługę w parafiach. Od 100 lat, za przykładem św. Benedykta, miłość do Boga wyrażają przez modlitwę i pracę.

Uroczystą Mszą świętą, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji bpa Janusza Stepnowskiego z udziałem bpa Stanisława Stefanka oraz licznym gronem kapłanów, pracujące w Łomży Siostry Benedyktynki Misjonarki świętowały jubileusz 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w czerwcu 2017 roku w Otwocku, a łomżyńskie uroczystości wpisane były w lokalne świętowanie w placówkach, w których siostry na co dzień posługują.

We wprowadzeniu do Mszy św. kapelan łomżyńskiej wspólnoty sióstr ks. Jacek Kotowski powitał przybyłych na tą uroczystość gości oraz parafian i prosił o modlitwę w intencji Sióstr Benedyktynek oraz o liczne i święte powołania do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek.

Biskup Janusz w homilii przypomniał, iż siostry Benedyktynki Misjonarki pracują w Diecezji Łomżyńskiej w dwóch miejscach: Grajewie i Łomży. Do grodu nad Narwią siostry Benedyktynki zostały zaproszone kilka lat temu, przez ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka, do opieki nad Domem Biskupim. To jedna z wielu posług przyjęta przez siostry z radością i pokorą. Na różnorodność posług podejmowanych przez siostry wskazał też biskup w swoim słowie.

Drogie siostry  poszłyście za Chrystusem, poszłyście za głosem waszego powołania, udając się do różnych środowisk. Siostry w Ełku pracują dla dzieci i młodzieży, która ma bardzo poważne braki. Te dzieci nie mają często domu i to siostry stały się dla tych dzieci, odrzuconych przez własne rodziny, matkami. Siostry pracują jako katechetki, są też obecne w polskich i zagranicznych parafiach. Na misjach sprawują prawie funkcję kapłańskie, prowadząc człowieka do poznania Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I za to wszystko, za ich oddanie, za pracę, chcemy podziękować. Za ich obecność, za ten strój, który może być nieraz niewygodny ale ten strój czyni ich powołanie, ich misję, czymś szczególnym w tym świecie, który wszystkiego chciałby się pozbyć tylko dla własnej wygody – mówił biskup Janusz.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowań skierowała Przełożona Generalna, siostra Marcelina Kuśmierz, która wyraziła ogromną wdzięczność za pracę sióstr, a zebranych prosiła o modlitwę w intencji powołań, by młode dziewczyny nie bały się pójść za głosem powołania.

Wspólne świętowanie został uwieńczone koncertem w wykonaniu zakonnej Scholi Benedicamus Domino i wspólną agapą.

*****

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (OSD) powstało na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, w Białej Cerkwi koło Kijowa, 24 czerwca 1917 roku. Tego dnia odbyła się uroczystość obłóczyn pierwszych siedmiu kandydatek. Założycielką zgromadzenia jest matka Jadwiga Józefa Kulesza, która, otrzymawszy w Rzymie od bł. Kolumby Gabriel, założycielki Benedyktynek Miłości, misję założenia filii włoskiego zgromadzenia, przybyła na Podole. W Białej Cerkwi rozpoczęła współpracę z Jadwigą Aleksandrowicz, twórczynią ochronki dla dziewczynek, która potrzebowała pomocy w prowadzeniu tego dzieła. W maju 1917 r. s. Jadwiga razem z Jadwigą Aleksandrowicz w Żytomierzu uzyskały od biskupa Ignacego Dub-Dubowskiego ustną zgodę na założenie domu zakonnego.

Po wojnie polsko-radzieckiej, w 1920 r. Biała Cerkiew znalazła się po stronie radzieckiej. Siostry i dzieci, po wyjeździe państwa Aleksandrowiczów, pozostały bez środków do życia. „Przeżyłyśmy wojnę, następnie straszną rewolucję, działy się rzeczy okropne. W końcu przyszli bolszewicy, nas rozpędzili i zabrali nam wszystko, trzeba było życie ratować” – pisała matka Jadwiga o tamtym okresie. W związku z tymi wydarzeniami, w 1920 r. część sióstr z założycielką opuściła Białą Cerkiew i przybyła na Wołyń.

Siostry podejmowały tam katechizację i różne formy oddziaływania apostolskiego, zwłaszcza wobec młodzieży żeńskiej. W Łucku i Kowlu powstały dwa duże sierocińce, w których wprowadzono nowoczesny, rodzinkowy system wychowawczy. Nowy układ granic po II wojnie światowej zmusił siostry do przeniesienia się wraz z dziećmi na teren obecnej Polski. Trzeba było wszystko budować od początku. Zgromadzenie szybko zorganizowało Domy Dziecka w Puławach, Kwidzyniu, Ełku i Zagórowie. W latach 60 jednak władze komunistyczne zlikwidowały je lub przekształciły w domy opieki dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zgromadzenie odczytało to jako znak czasu, rozwijając stopniowo nowe formy pracy wychowawczej.

Obecnie siostry rozwijają swoją działalność apostolską w kraju i za granicą, podejmując różnego rodzaju prace w myśl Reguły św. Benedykta: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”. Ważne miejsce w posłudze zgromadzenia zajmują misje w Brazylii i Ekwadorze. W kraju natomiast Zgromadzenie opiekuje się dziećmi w dwóch dużych ośrodkach pomocy.

W Ełku siostry prowadzą dom pomocy, opiekując się chłopcami niepełnosprawnymi intelektualne. Ponadto zgromadzenie otworzyło Dzienny Ośrodek Pomocy dla dzieci i Zespół Szkół Specjalnych w Ełku. W Puławach funkcjonuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną i opóźnionych w rozwoju z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych. W Otwocku, Gdańsku i Borkowicach siostry prowadzą przedszkola. Znajdują w nich opiekę i wstępną formę edukacji dzieci z różnych rodzin.

Na świecie jest ponad 300 benedyktynek misjonarek, z czego ponad 200 to Polki.

JE

1 komentarz

  1. :P Odpowiedz

    mogliście dać jakieś info wcześniej a nie po fakcie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *