TwitterFacebook

Kolno: stopa bezrobocia wciąż wysoka

W ciągu ostatniego roku z list zarejestrowanych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ubyło ponad 200 osób. Dobra koniunktura na rynku pracy przekłada się pozytywnie na statystyki bezrobocia w całym powiecie. Niestety stopa bezrobocia jest znacznie wyższa niż średnia krajowa.

Stopa bezrobocia na koniec listopada poprzedniego roku wynosiła 14,8% dla powiatu kolneńskiego (stopa bezrobocia w porównaniu do listopada 2016 zmniejszyła się 1,4%) i była wyższa od krajowej (6,5%) oraz wojewódzkiej (8,5%).

Niestety, ale jesteśmy w tej czołówce urzędów przodujących negatywnie pod tym względem – zaznacza dyrektor PUP w Kolnie Wacław Sójko.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kolneńskim urzędzie pracy w końcu grudnia 2017 roku wynosiła 2477 osób (w tym 1132 kobiety) i była wyższa o 111 osób od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2017 roku (liczba kobiet zwiększyła się o 37 osób, tj. o 3,4%).  W  porównaniu do grudnia 2016 roku, w ewidencji osób bezrobotnych było zarejestrowanych 2608 osób, odnotowano spadek o 212 osób.

Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w grudniu 2017 roku wynosiła 266 osób (w tym 124 kobiety) i była wyższa o 27 osób w porównaniu do listopada 2017 roku (239 osób).

Na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1591 osób (w tym 724 kobiety) i była wyższa o 73 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca (listopad 2017 – 1518 osób). Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 64,2% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. 

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *