TwitterFacebook

Nasz naród przetrwał dzięki Kościołowi

26 sierpnia 2018 roku w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie odbyło się spotkanie modlitewne rolników z archidiecezji białostockiej, diecezji łomżyńskiej i drohiczyńskiej zorganizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które zbiegło się z 38. rocznicą koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej i gminnymi obchodami rocznicy powstania „Solidarności”.

Modlitewnemu spotkaniu przyświecały słowa ks. Kazimierza Jakiełka z dożynkowego Aktu Zawierzenia Matce Bożej Siewnej – Patronce rolników: „Matko Boska Hodyszewska – Matko Boska Pojednania. Zachowaj nas w jedności z Chrystusem w Jego Kościele. Umocnij zgodę wśród rolniczej braci we wspólnym domu, któremu na imię Polska. Matko Życia. Nie daj nam zginąć, ale żyć w pokoju radości dzieci Bożych. Płaszczem swej troski osłoń polską ziemię, jak ona długa i szeroka. Prowadź nas w prawdzie i braterstwie. Krzyż Chrystusa i Twój Święty Wizerunek niech uczą nas zawsze ofiarnej służby rodzinie i Ojczyźnie. Niech nas prowadzą w lepszych czasów dzieje”.

Drogę krzyżową z rozważaniami Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego ścieżkami maryjnymi w sanktuarium poprowadził ks. prałat Ryszard Niwiński, diecezjalny duszpasterz rolników, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. W rozważania poszczególnych stacji włączyli się rolnicy z okolicznych parafii, wójt gminy Nowe Piekuty pan Marek Kaczyński i przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W obliczu męki Jezusa Chrystusa wierni wynagradzali za wszystkie grzechy, niedoskonałości i zaniedbania. Przepraszali za grzechy naszego Narodu i niewypełnienie Ślubów Jasnogórskich.

Przed uroczystą Mszą św. ks. Wojciech Juszczuk SAC, kustosz sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie powitał pielgrzymów przybyłych z odległych miejscowości, nawiązał do historii koronacji Cudownego Obrazu w 1980 roku i zachęcił do modlitwy płynącej z głębi serca. Ksiądz prałat Ryszard Niwiński skierował słowo do rolników. Podkreślił ich miłość do Boga, wielką religijność i patriotyzm wyrażany przez ciężką, codzienną i żmudną pracę dla dobra całego kraju.

Eucharystii w intencji Ojczyzny przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. infułat Jan Sołowianiuk, który nawiązał do wartości narodowych, patriotycznych i religijnych: „Nasza Ojczyzna od chrztu św. jest ściśle związana z Panem Jezusem i Jego Matką. Żadnych wydarzeń – zarówno radosnych, jak i tragicznych nie można oderwać od Kościoła. Nasz naród przetrwał dzięki Kościołowi. W rodzinach pielęgnowano zasady Bóg, Honor i Ojczyzna. Matki te hasła haftowały na sztandarach i wysyłały swoich synów na bój – za wolność Ojczyzny. Tak było we wszystkich epokach, również w czasie stanu wojennego. Kościół stał się ostoją wolności. Ludzie garnęli się do Kościoła i tam otrzymywali pomoc. Kapłani niejednokrotnie w obronie wiary i wolności oddawali życie. Wszystkie te sprawy powinny pozostać w naszej pamięci. Wolność, którą mamy i z owoców której się cieszymy, jest konsekwencją wysiłku wcześniejszych pokoleń. W naszej pamięci powinno pozostać ich bohaterstwo oraz miłość do Boga i Ojczyzny. Jesteśmy winni im hołd i ciągły wysiłek, aby dóbr krwią zdobytych nie utracić”.

Ksiądz infułat wskazał na wielkich świętych i błogosławionych wpisanych w dzieje Polski m.in.: św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Marię Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia św. Faustynę Kowalską oraz służebnicę Bożą Rozalię Celakównę, apostołkę intronizacji i osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Przybliżając ideę intronizacji według krakowskiej mistyczki, ks. infułat wyjaśnił, że Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego jest dopełnieniem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wynagradzania Mu za grzechy. Intronizacja jest początkiem konsekwentnej walki z grzechem, nawróceniem się i decyzją autentycznego chrześcijańskiego życia. W nawiązaniu ks. inf. Jan Sołowianiuk przedstawił wiernym zasady biblijno-teologiczne dotyczące królowania Chrystusa i przybliżył przesłanie intronizacji, które jest realizowane w działalności Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po wygłoszonej homilii rolnicy złożyli wyznanie wiary w Akcie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, powierzając Sercu Jezusowemu lud rolniczy tu żyjący i pracujący. Na zakończenie ks. infułat podziękował polskim działaczom „Solidarności” i rolnikom za ich patriotyzm i ogromny wkład w powstanie niepodległej Ojczyzny. W uroczystej Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół z terenu gminy Nowe Piekuty oraz proporce parafialnych wspólnot z diecezji.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania modlitewnego udali się na wspólną agapę do Ośrodka „Ojczyzna”. W następnej części programu diecezjalna grupa teatralna wystawiła sztukę pt.: „Idę śladami Króla królów i Pana panów”, o przesłaniu Pana Jezusa skierowanym do narodu polskiego przez służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Przeżytą uroczystość powierzyliśmy Bogu w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Kustoszowi sanktuarium ks. Wojciechowi Juszczukowi dziękujemy za serdeczne przyjęcie, życzliwość i współpracę oraz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację modlitewnego spotkania.

Wspólnota diecezjalna. Króluj nam, Chryste!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *