RN
TwitterFacebook

Nie zaniedbujcie niedzielnej Eucharystii, która jest umocnieniem dla każdego z nas [FOTO]

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele Triduum Paschalne. Są to trzy dni w czasie których Jezus dokonał Paschy czyli przejścia z tego świata do Ojca. po raz kolejny będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Uroczystej liturgii w katedrze łomżyńskiej przewodniczył biskup łomżyński, Janusz Stepnowski. We wspólnej Eucharystii uczestniczyli kapłani, pracujący w Instytucjach Centralnych Diecezji, Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, parafii św. Michała Archanioła oraz księża emeryci, na co dzień wspomagający duszpasterzy parafii katedralnej.

We wprowadzeniu do Mszy świętej biskup Janusz zwrócił uwagę, iż do zajęcia miejsca na prezbiterium zostali zaproszeni prawnicy: sędziowie, adwokaci, radcy prawni – pracujący w sądownictwie świeckim jak i kościelnym. To oni w tym roku reprezentowali 12 apostołów, którym Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi.

Ponieważ Wielki Czwartek to dzień poświęcony w szczególny sposób kapłanom, po rozpoczęciu Eucharystii życzenia wszystkim kapłanom w imieniu wspólnoty parafialnej złożyli przedstawiciele wspólnoty Theoforos.

Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” po raz ostatni odezwały się w liturgii dzwonki, które będą milczeć aż do Liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy to ogłoszą radosne Zmartwychwstanie.

Zanim biskup Janusz Stepnowski, naśladując gest Pana Jezusa, zdjął szaty liturgiczne i umył nogi 12 prawnikom, wskazał na różne nazwy Wielkiego Czwartku.

W krajach anglojęzycznych Wielki Czwartek nazywany jest holy thursday – święty czwartek, ale wielu ten dzień nazywa dniem nakazu czy czwartek dzień przykazania – mówił biskup. I tym nakazem, tym przykazaniem jest nakaz z dzisiejszego Listu św. Pawła – te słowa ustanowienia Eucharystii.

Biskup nawiązał też do obrazu Leonarda da Vinci „Ostatnia Wieczerza” i wskazał, iż wcześniejsze przedstawienie tego wydarzenia odbywało się w sposób schematyczny.  Natomiast Leonardo ukazał moment, w którym Chrystus wypowiada słowa „któryś z was Mnie zdradzi” i po tych słowach wybucha między uczniami dyskusja. I Leonardo wychwytuje właśnie tę scenę i przenosi ją na ścianę. Ten obraz jest w ciągłym dialogu. Bo z jednej strony w refektarzu ojców dominikanów była scena ukrzyżowania, a z drugiej strony była ta scena Ostatniej Wieczerzy i moment zdrady Chrystusa – mówił biskup.

Pasterz diecezji zwrócił też uwagę, iż tylko Ewangelista Łukasz w opisie ustanowienia Eucharystii dodał jedno zdanie, które nie pojawia się w żadnej inne Ewangelii –„To czyńcie na moją pamiątkę”. Odnosi się to nie tylko do celebracji Eucharystii w kościele na ołtarzu ale słowo „To” ma szczególne znaczenie – mówił biskup Janusz. Przez całe swoje życie Jezus był w pewnym sensie chlebem dla drugiego człowieka. I zaprasza każdego z nas przez to słowo „To”, aby każdy z nas stawał się chlebem, życiem dla drugiego człowieka. Nie tylko od święta ale na co dzień – mówił biskup Janusz do zebranych w łomżyńskiej katedrze.

Na koniec kaznodzieja zaapelował: Drodzy bracia i siostry! Nie zaniedbujcie niedzielnej Eucharystii. Niedzielę poświećcie na to aby być razem, razem na Eucharystii, a nie w tym wielkim sklepie. Być razem przed Panem, być razem przy wspólnym stole, ale przede wszystkim być razem na Eucharystii, która jest umocnieniem dla każdego z nas.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej, w uroczystej procesji, przeniesiono Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy. Procesja do tego miejsca symbolizuje drogę Jezusa i Jego uczniów z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego.

Najświętszy Sakrament w katedrze będzie wystawiony w ciemnicy aż do Liturgii Męki Pańskiej. W piątek o godz. 10.00 w katedrze zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej sprawowana przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *