RN
TwitterFacebook

Region. Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni z szansą na rozwój swoich kompetencji

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu, które odbyło się 23 lipca przyznał dofinansowanie z RPO na dodatkowe lekcje w szkołach, nowe miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także na zakładanie firm i aktywizację zawodową. Łącznie przekazano ponad 3,2 mln złotych z czego 857 tysięcy trafi do naszego regionu.

Pieniądze trafiły do projektów Lokalnych Grup Działania, w tym do gminy Zambrów, Czyżewa, powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego.

Dodatkowe zajęcia

Fundacja „Orzeł” w partnerstwie z gminą Zambrów przeprowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach podstawowych: im. Orła Białego w Porytem-Jabłoni, Wiśniewie, Starym Skarżynie i w SP im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu. Będą to zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (językowe, matematyczne, z przedmiotów ścisłych, przyrodnicze), jak i zajęcia rozwijające uzdolnienia (plastyczne, programistyczne, humanistyczne, kulinarne, teatralne, sportowe, dziennikarskie). Placówki zostaną również wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia tych lekcji. Koszt projektu wynosi 304 tys. zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 287 tys. zł.

Gmina Czyżew zadba o rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności u 166 uczniów z dwóch szkół podstawowych: w Rosochatem Kościelnem i Dąbrowie Wielkiej oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Będą prowadzone zajęcia wyrównawcze, a także rozwijające zdolności czy przygotowujące do zawodu, kółka zainteresowań. Wartość tego przedsięwzięcia to 218,5 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP – 205 tys. zł.

Oba projekty wpłynęły na nabór przeprowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”.

Czas na własną firmę

Fundacja Science Point razem z Instytutem Rozwoju Gospodarczego zaproponuje pomocy przy zakładaniu własnej firmy dla 35 mieszkańców z terenu Stowarzyszenia LGD Kraina Mlekiem Płynąca. Będą mogli liczyć na doradztwo i dotacje (inwestycyjną i pomostową) na złożenie swojej firmy. Projekt, na który Fundacja otrzymała 965 tys. zł (wartość to ponad 1 mln zł), jest skierowany zwłaszcza do osób bezrobotnych do 35. roku życia i po 50. roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Wsparcie trafiło też do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Suwałki, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje. Projekt jest odpowiedzią na niższe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół wiejskich w stosunku do rówieśników z miasta.

Natomiast powiat sokólski, dzięki dotacji, zwiększy liczbę miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce. Nową grupę wyposaży w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i informatyczny.

Fundacja „Dialog” obejmie opieką 30 mieszkańców gminy Janów (LGD Fundusz Biebrzański). Będą to osoby biedne, bezrobotne, borykające się z problemami, które dzięki szerokiemu wsparciu (mentoring, warsztaty rozwoju osobowego, porady specjalistyczne, kursy i staże zawodowe) będą miały szanse wrócić do aktywności społecznej i zawodowej.

A Fundacja „Pro Sudovia” zorganizuje i poprowadzi świetlicę środowiskową w Jeleniewie, w ramach Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD. W tej placówce będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. rozwijające zainteresowania artystyczne, językowe, informatyczne. Podopieczni świetlicy mogą liczyć na pomoc socjoterapeuty, psychologa, logopedy.

oprac.pg/Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *