RN
TwitterFacebook

Troska o dobro dzieci i młodzieży

Naszym priorytetem jest ochrona dzieci i młodzieży. Z ks. dr. Robertem Bączkiem, delegatem biskupa łomżyńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży rozmawia ks. Jan Krupka.

ks. Jan Krupka: W ostatnim czasie słyszymy o zgłoszeniach na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Co można powiedzieć o takich zgłoszeniach z terenu naszej diecezji?

ks. Robert Bączek: Każda tego typu informacja jest bardzo bolesna dla całego Kościoła. Takie zgłoszenia przyjmujemy z wielką troską, aby przyjść z pomocą ofiarom nadużyć i jednocześnie dojść do poznania prawdy. Prawo kościelne i państwowe określa sposób postępowania w tej materii i jest bardzo szczegółowe i precyzyjne, a dla zainteresowanych łatwo dostępne. Są wskazane normy procedowania zarówno wobec osób zgłaszających przestępstwo, jak i wobec oskarżonych duchownych. Te bolesne sprawy miały również miejsce w Diecezji Łomżyńskiej. Do dnia dzisiejszego zgłoszono nam informację na temat sześciu duchownych. W dwóch przypadkach zgłoszenia dotyczą osób małoletnich przed ukończeniem piętnastego roku życia. Co do jednego zgłoszenia ustalany jest dokładny wiek pokrzywdzonego; czyni to prokuratura, a co do pozostałych trzech duchownych zarzuty dotyczą wykorzystywania osób w wieku od szesnastu do osiemnastu lat.

Czy mógłby Ksiądz bardziej szczegółowo odnieść się do tych zgłoszeń ? Czy dotyczą one wydarzeń odległych w czasie, czy raczej dotyczą księży aktualnie pełniących obowiązki kapłańskie?

Jedno ze zgłoszeń dotyczy kapłana już nieżyjącego. Oskarżenie wpłynęło w 2018 roku, a zarzucany czyn dotyczy wykorzystywania osoby do piętnastego roku życia; miało to mieć miejsce w latach siedemdziesiątych.

Kolejne zgłoszenia dotyczą już kapłanów żyjących. Dwie procedury zostały zakończone dekretami Kongregacji Nauki Wiary: w jednym wypadku kapłan został uniewinniony, w drugim ograniczono jego posługę kapłańską. Co do zgłoszeń dotyczących dwóch kolejnych kapłanów, toczy się postępowanie przewidziane procedurami kościelnymi: w jednym wypadku trwa dochodzenie wstępne (dobiega już końca), a w drugim otrzymaliśmy już wskazania Kongregacji Nauki Wiary co do dalszych kroków procesowych. Ostatnie ze zgłoszeń, ponieważ było anonimowe, wymaga dokładniejszego rozeznania i ostrożności.

Jak wygląda kwestia zgłaszania takich spraw państwowym organom ścigania?

Gdy zgłoszenie dotyczy osoby małoletniej do 15. roku życia, zgodnie z prawem polskim Prokuratura niezwłocznie jest informowana o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgłoszenia dotyczące osób powyżej 15. roku życia, chociaż są traktowane w inny sposób w prawie cywilnym, to jednak w Kościele są uważane za przestępstwo i karane. W sytuacjach wątpliwych mimo wszystko Prokuratura jest informowana o zgłoszeniu zdarzenia. Zgodnie z prawem kościelnym ważne jest aby duchowny, który został oskarżony o wykorzystanie małoletnich, nie pracował duszpastersko z dziećmi i młodzieżą do czasu wyjaśnienia sprawy. Taka sytuacja miała miejsce np. przy dwóch zgłoszeniach, gdzie Ksiądz Biskup tego samego dnia, w którym otrzymał informację, odsunął oskarżonych kapłanów od pełnienia posługi duszpasterskiej.

Mogę też dodać, że zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej staramy się o właściwą współpracę z organami świeckimi, by przede wszystkim chronić dobro dzieci i młodzieży, a także by dogłębnie wyjaśnić każde wniesione oskarżenie.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *