TwitterFacebook

Uroczyste „Gaudeamus Igitur” zabrzmiało w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży zainaugurowało 101 rok akademicki. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się w kaplicy seminaryjnej Mszą św. Koncelebrowaną, pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, z udziałem alumnów i zaproszonych gości.

W homilii biskup Janusz Stepnowski przypomniał, że dzień 16 października jest związany z osobą Jana Pawła II i jego wyborem na Stolicę Piotrową, ale też, w Kościele w Polsce, z osobą św. Jadwigi Śląskiej, której sylwetkę przybliżył biskup. I, w nawiązaniu do historii życia św. Jadwigi, mówił, że formacja w seminarium to przede wszystkim formacja ludzka a człowiek, który przychodzi do seminarium musi się nauczyć patrzeć na świat i dostrzegać w tym świecie również trudną rzeczywistość.

Seminarzysta ma nauczyć się postrzegać świat i zwracać uwagę na drugiego człowieka. Być narzędziem sprawiedliwości w dzisiejszym świecie – mówił pasterz diecezji, jednocześnie przypominając o wartości własnego świadectwa życia.

Seminarzysta to ten, który w sobie nosi Chrystusa, nosi życie. Seminarzysta i kapłan to ten, który jest ewangelizatorem, który przepowiada Dawcę życia, gdziekolwiek biskup go pośle. To jest nasze zadanie. Być tym, który opowiada i głosi Chrystusa przez swoje życie. I wy, drodzy klerycy, macie uczyć się tu przez praktyki, ale też na wykładach, jak być głosicielami Chrystusa. Nie tylko tymi, którzy głoszą aspekt zewnętrzny, ale tymi, którzy dają ze swojego ducha – mówił bp Janusz.

Biskup zwrócił uwagę, iż parafianie często potrafią rozpoznać duchowość kapłana. Czy jest on księdzem całkowicie poświęconym Panu, czy Pan jest w jego dłoniach i jego sercu, czy może staje się grobem, który nic nie może przekazać – mówił biskup Janusz.

Po Mszy św. alumni, wykładowcy oraz zaroszeni goście zgromadzili się w auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się sesja inauguracyjna.

Jako pierwszy głos zabrał Rektor łomżyńskiego Seminarium ks. dr Jarosław Kotowski, który przywitał zaproszonych gości i zwrócił uwagę, że nowy rok akademicki rozpoczynamy w kontekście przyjęcia prze Konferencję Episkopatu Polski nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. Ten nowy dokument – mówił rektor WSD który teraz czeka na watykańskie zatwierdzenie potwierdza, że seminarium jest formą przygotowania do kapłaństwa. Zawiera w sobie formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną. Tym, co spaja wszystkie te aspekty formacji jest miłość duszpasterska. (…) Miłość nie jest jednak postawą bazującą jedynie na emocjach. „Duszpasterska miłość” zakłada solidną formację intelektualną, pogłębioną duchowość, przylgnięcie do Chrystusa i duszpasterskie działanie – mówił ks. Kotowski.

W swoim słowie przypomniał również o dwóch osobach, związanych z seminarium i naszą diecezją. Pierwszą z nich był ks. Kazimierz Wojno, kapłan zamordowany pod koniec września w Brazylii, który formację seminaryjną przeżywał właśnie w łomżyńskim seminarium, gdzie kształtowało się jego powołanie i jego duszpasterska miłość.

Drugą osobą był Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, który, po uznaniu cudu za jego wstawiennictwem, czeka na wyznaczenie daty beatyfikacji.

Podczas swojego przemówienia ks. dr Jarosław Kotowski podziękował też pięciu wykładowcom, którzy zakończyli zajęcia dydaktyczne w seminarium, a są to: ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski, ks. dr Jan Okuła, ks. dr Czesław Oleksy, ks. dr Radosław Kubeł i ks. dr Antoni Skowroński. A w gronie wykładowców powitał ks. dra Łukasza Polkowskiego, który w nowym roku akademickim będzie wykładał przedmioty filozoficzne oraz logikę i ogólną metodologię nauk.

Zwracając się do alumnów, a szczególnie do alumnów roku I, rektor powiedział, że każdy rok akademicki jest czasem nowych wyzwań. Seminarium i formacja seminaryjna to wyzwania szczególne. Chciejcie być ludźmi solidnej wiedzy, pogłębionego życia duchowego, nie tylko dla siebie, ale dla tych, dla których przygotowujecie się być. Radość rozpoczętego roku akademickiego niech trwa i nie zatrze się pośród codzienności i obowiązków pracy i studium, modlitwy i medytacji. Dziękujemy wszystkim, którzy są współpracownikami naszej radości, tym, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, którzy współtworzą z nami rzeczywistość i wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

Następnie głos zabrał ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor Seminarium i przedstawił sprawozdanie za poprzedni rok akademicki, który był setnym rokiem funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Wicerektor zaznaczył, że Wyższe Seminarium Duchowne to dom i wspólnota ludzi, których życie jest wyznaczane rytmem modlitwy, wysiłku intelektualnego i pracy. To miejsce, w którym, jak w każdej ludzkiej wspólnocie, jest codzienność i świętowanie, momenty radosne, ale czasem też doświadczenia bolesne i smutne.

Poprzedni rok akademicki rozpoczęło 39 alumnów, w trakcie formacji odeszło dwóch alumnów, jeden odszedł na własną prośbę, a drugi zmarł tragicznie. W zeszłym też roku akademickim 10 alumnów przyjęło świecenia kapłańskie, a czterech alumnów roku V biskup Janusz Stepnowskich ustanowił diakonami.

Po wysłuchaniu wystąpień, dla alumnów pierwszego roku nadszedł moment uroczystego ślubowania, a następnie wręczenia indeksów.

W poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zostali włączeni: Kacper Buczyński z par. Grądy Woniecko, Patryk Byszewski z par. Kuczyn, Karol Jaskółka z par. Łomża pw. Bożego Ciała, Dominik Kozon z par. Myszyniec, Bartosz Mioduszewski z par. Wyszków pw. św. Idziego, Dawid Sikorski z par. Stawiski i Przemysław Stryjek z par. Wyszków pw. św. Idziego.

Po uroczystej immatrykulacji słowo do alumnów skierował Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik.

Następnie, w imieniu alumnów, głos zabrał diakon Mateusz Dembiński. Jego wystąpienie zakończyło uroczyste odśpiewanie „Gaude Mater Polonia” po czym zebrani mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie.” wygłoszonego przez ks. dra Tomasza Atłasa, Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Uroczystość Inauguracji nowego roku akademickiego zakończyło słowo pasterskie i błogosławieństwo biskupa Janusza Stepnowskiego oraz odśpiewanie przez chór seminaryjny, pod kierunkiem ks. Kazimierza Ostrowskiego, „Gaudeamus Igitur”.

Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II w Łomży zostało utworzone w 1919 r. przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego, na mocy upoważnienia Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie abp. Achille Ratti (przyszłego Papieża Piusa XI), dla części polskiej Diecezji Sejneńskiej. Po utworzeniu Diecezji Łomżyńskiej ze stolicą w Łomży 28.10.1925 r. stało się Seminarium Duchownym Diecezji Łomżyńskiej. 13 października 2005 roku biskup Stanisław Stefanek TChr nadał Wyższemu Seminarium Duchownemu w Łomży imię Jana Pawła II.

Obecnie w łomżyńskim seminarium studiuje 33 alumnów, głównie z diecezji łomżyńskiej. Nauka trwa sześć lat i kończy się obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Czas spędzony w seminarium to również formacja duchowa i pastoralna, której zwieńczeniem są święcenia kapłańskie.

Joanna Ekstowicz

2 kommentarze

  1. Paweł Odpowiedz

    czy liczba alunmnów którzy przyjęli się w tym roku do seminarium to jakaś tajemnica ,że jej nie podano?

  2. Joanna Ekstowicz Odpowiedz

    Nie jest to tajemnica, alumnów I roku widać na zdjęciach podczas ślubowania. W tym roku jest ich 7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *