TwitterFacebook

VI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego [NA ŻYWO]

W dzisiejszym porządku obrad VI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego są 22 punkty. Wśród nich ten o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Województwa Podlaskiego. To pokłosie ostatnich wydarzeń związanych ze zmianą za sterami podlaskiego PiS i jednocześnie rezygnacji z funkcji marszałka województwa oraz wycofania jej przez Artura Kosickiego.
 
Początek dzisiejszych obrad o godz. 13.00. Transmisję udostępnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Sejmiku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Województwa Podlaskiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku –  wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru:
–  Miastu Augustów
– Miastu Bielsk Podlaski
– Miastu Grajewo
– Miastu Hajnówka
– Miastu Siemiatycze
– Miastu Sokółka
– Miastu Wysokie Mazowieckie
– Miastu Zambrów
– Powiatowi Sejneńskiemu

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania narkomanii   w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2019 – 2021”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.

15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za okres od 01.01.2018 r. do 31. 12. 2018 r.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

18. Rozpatrzenie Informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2018 r.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 21 stycznia  2019 r.

20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.

22. Zamknięcie sesji. 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *