RN
TwitterFacebook

Via Baltica: GDDKiA ogłosiła drugi przetarg na odcinek Suwałki-Budzisko

Niespełna dwa miesiące po odstąpieniu od umowy GDDKiA wybiera nowego wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). Wykonawca ma być wyłoniony do końca roku.

Dokumentacja przetargowa trafiła już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (optymalizacja), a jeśli zajdzie taka konieczność – również zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogiprzekazuje Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że pierwszym wykonawcą tego fragmentu S61 była włoska firma

fot. GDDKiA

Impresa Pizzarotti. Dotychczasowy wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRID i Wojewoda Podlaski taką decyzję wydał 20 maja br. GDDKiA postanowiła jednak zerwać umowę ponieważ mimo upływu czasu, po stronie wykonawcy, nie było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Niedokończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu, który powinien umożliwić bezpieczne prowadzenie budowy, nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. policji. Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu, czyli wykonanie projektu i budowy, sięgał ok. 70%, podczas gdy zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.) wynosiło zaledwie 2,42%. W tej sytuacji podjęta została odpowiedzialna i uzasadniona decyzja o odstąpieniu od umowy z winy dotychczasowej firmy realizującej inwestycję.

W nowym przetargu, GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Kryterium ceny wynosi 60 proc., kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) – 40 proc.

Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku. Wkrótce ma być też ogłoszony ponowny przetarg na drugi odcinek S61 pomiędzy węzłami Podborze – Śniadowo, na którym rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą – dodaje Malinowski.

oprac. pg/GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *