TwitterFacebook

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. To efekt dostosowania naszego prawa do przepisów unijnych. Oświadczenia zastąpione zostały zezwoleniami na pracę sezonową.

Dotąd pracodawca, który chciał zatrudnić osobę z Białorusi czy Ukrainy składał oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Do tej pory odbywało się to w formie oświadczeń, czyli pracodawca występował do urzędu pracy i urząd pracy wydawał oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca. Od nowego roku, od stycznia będzie to w formie decyzji administracyjnej. Urząd pracy będzie wydawał zgodę – tłumaczy Wacław Sójko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Dotychczas rejestrowanie oświadczeń było bezpłatne. Od nowego roku pracodawca musi zapłacić zarówno za wniosek o wpis oświadczenia, jak i wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Opłata ta wynosi 30 złotych.

30 złotych od takiej decyzji na jedną osobę, bo nieraz decyzja może być na większą liczbę osób, ale od każdej osoby 30 złotych i dochód po połowie będzie stanowił dochód powiatu, druga połowa będzie odprowadzana na dochody budżetu państwa, czyli na rachunek wojewody będzie kierowana – wyjaśnia dalej Wacław Sójko.

Procedurą zezwoleń na pracę sezonową objęte zostało ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka oraz gastronomia.

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w roku ubiegłym zostało wydanych 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Obywatelom Ukrainy wydano 85 procent zezwoleń na pracę i 95 procent oświadczeń. Na kolejnych miejscach znajduje się Białoruś, Mołdawia, Indie, Nepal, Turcja, Armenia, Chiny i Wietnam. Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy waha się między 2,5 a 5 procent.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *