TwitterFacebook

Będzie dalszy remont ul. Wojska Polskiego w Łomży

Prezydent Łomży pozyskał dofinansowanie w wysokości prawie 3,5 mln zł na kontynuację remontu drogi krajowej nr 61 w granicach administracyjnych Łomży. Pieniądze pochodzą z 10 proc. rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne, zaś realizacja przedsięwzięcia planowana jest w drugiej połowie 2019 roku.

Prace będą prowadzone na około 740-metrowym odcinku ulicy Wojska Polskiego od ul. Polowej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Ich zakres obejmuje przebudowę od podstaw konstrukcji jezdni na obciążenie KR5, wymianę krawężników na granitowe, odnowienie oznakowania oraz budowę nowego kanału deszczowego o średnicy 800 mm. – Obecnie istniejąca kanalizacja ogólnospławna i deszczowa o małych średnicach  powoduje podtopienia w części starego miasta lub awarie, jak to miało miejsce  w ubiegłym roku na skrzyżowaniu z ul. Polową – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Olbrzymie nakłady potrzebne na remont drogi krajowej nr 61 w granicach administracyjnych Łomży, czyli ul. Zjazd i Wojska Polskiego powodują, że jej realizacja odbywa się etapami, których zakres uzależniony jest od środków zewnętrznych. W latach poprzednich, dzięki pozyskanemu wsparciu  udało się wyremontować odcinek ul. Zjazd wraz z chodnikiem i oświetleniem, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ulicami Polową i Sikorskiego oraz nawierzchnię jezdni ul. Wojska Polskiego wraz z krawężnikiem na odcinku około 400 metrów od ul. Polnej w kierunku centrum miasta. – Wszystkie te działania podejmujemy, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz poprawić komfort podróżowania na tej drodze – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Rozpoczęcie tegorocznych prac planowane jest w drugiej połowie lipca, a ich zakończenie w listopadzie. W związku z remontem spodziewane są duże utrudnienia w ruchu, a dla tranzytu zalecane będą objazdy. O organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco.

UM w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *