RN
TwitterFacebook

Duże zainteresowanie wykonawców budową obwodnicy Łomży

Jedenaście ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę odcinka S 61 od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno”. Cztery z nich były o połowę lub ponad połowę niższe od ceny zamawiającego (963,55 mln. zł). Najniższą cenę zaproponowała Impresa Pizzarotti – 442,8 mln zł. (46 proc. ceny zamawiającego). Najwyższą konsorcjum Salini Impregilo S.p.A i Salini Polska sp. z o.o. – 711,7 mln zł.

Oprócz ceny, jednym z kryteriów był termin realizacji. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 31-miesięczny okres wykonania zadania od chwili podpisania umowy podobnie też wszyscy uczestnicy postępowania przedstawili też najkorzystniejsze kryteria pozacenowe – właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni czy te dotyczące jej równości podłużnej.

Po zbadaniu ofert (m.in. pod kątem rażąco niskiej ceny) i ich ocenie – w najkrótszym możliwym terminie – zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Odcinek nr IV od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” ma 13-kilometrów i wraz z fragmentem S61 odc. nr III – od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” (długość 7,18) km na którym otwarcie ofert nastąpiło 29.06 – stanowić będą obwodnicę Łomży wyprowadzającą ruch tranzytowy z tego miasta. W ramach obu zadań wybudowanych zostanie prawie 16 km dróg krajowych w kat. GP. ( dk 64 – 6,9 km na odcinku IV i 9 km dk 63 na odc. III).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania, a następnie wybudowanie odcinka i uzyskanie zezwolenia na użytkowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r.

Droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielona została na 6 odcinków. Po dzisiejszym otwarciu ofert – cztery z nich są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty: „Łomża Południe” – „Łomża Zachód” (odc. III), IV „Łomża Zachód” – „Kolno”, „Kolno – Stawiski” (V) oraz „Stawiski – Szczuczyn” (VI). Dwa pozostałe odcinki: oraz odc. I „Ostrów Mazowiecka” – „Śniadowo” oraz II „Śniadowo” – „Łomża Południe” są w procedurze przetargowej.

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej.

Podstawowe dane techniczne (kat. S)

Odcinek IV – węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła)

Łączna długość – 12,99 km kat. S – przebieg nowym śladem;

3 węzły: „Łomża Zachód” na istniejącej drodze krajowej nr 61 (rejon Sierzput Młodych), „Nowogród” na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 645 (pomiędzy miejscowościami Nowe Kupiski i Kupiski Stare), „Łomża Północ” w rejonie miejscowości Czarnocin, na połączeniu z odcinkiem także wykonywanej drogi krajowej nr 64 (od węzła Łomża Północ – Marianowo – Elżbiecin).

Najdłuższy most w województwie podlaskim nad doliną Narwi -1206 m. W sumie 20 obiektów inżynierskich, z czego 4 na DK64 oraz 13 przepustów służących za przejścia dla zwierząt Dodatkowo w ramach zadania wybudowanych zostanie 6,9 km dk 64 w kat. GP . Do tego ogrodzenie drogi, pasy technologiczne, drogi umożliwiające dojazd do nieruchomości;

  • Przekrój drogi – 2 x 2
  • Szerokość pasów ruchu – 3,5 m
  • Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
  • Szerokość pasa dzielącego – 5 m
  • Nawierzchnia – beton cementowy (na drodze ekspresowej), pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej
  • Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś 

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *