TwitterFacebook

Gmina Czyżew i Łomża z dofinansowaniem na rozwój usług opiekuńczych

Do gminy Czyżew trafi 426 tys. zł. a do Łomży 1,5 mln. Zdecydował o tym zarząd województwa podlaskiego podczas ostatniego posiedzenia. Pieniądze mają pomóc w zapewnieniu i rozwoju usług opiekuńczych dla lokalnej społeczności.

Głównym zadaniem gminy Czyżew będzie zapewnienie za te pieniądze usług społecznych na potrzeby 60 niesamodzielnych osób. W tym celu zostanie utworzony klub seniora, który zagwarantuje wsparcie asystenckie i opiekuńcze dla uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Potrzebujący wezmą udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach, spotkaniach ze specjalistami, zorganizowane zostaną także wyjazdy integracyjne. Pieczę nad funkcjonowaniem klubu seniora będzie sprawował wyznaczony koordynator. Projekt jest wart 452 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 426 tys. zł.

Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w Łomży

Głównym celem projektu w Łomży jest poprawa dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych i asystenckich dla niepełnosprawnych, biednych i niesamodzielnych mieszkańców Łomży. Osoby te skorzystają m.in. ze sprzętu rehabilitacyjnego, a także usług rehabilitacji, doradztwa socjalnego i teleopieki. Formy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestników. Wartość projektu: 1,7 mln zł. Dotacja z RPOWP: 1,5 mln zł.

Zarząd województwa podlaskiego zatwierdził wczoraj (03.04) do dofinansowania łącznie pięć projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych na rzecz najbardziej potrzebujących.

wrotapodlasia.pl/pz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *