RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża. Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze

W wielu miejscowościach gminy Łomża prowadzone są inwestycje. Budowane są drogi, wymieniane oświetlenie, powstaje nowoczesna infrastruktura rekreacyjno-turystyczna. Realizowane zadania objęte są dużym wydatkowaniem z budżetu, ale, co ważne, dofinansowane również ze źródeł zewnętrznych.

Największa wartościowo inwestycja to budowa ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach. Roboty drogowe rozpoczęły się w marcu br. Do końca roku powstanie tam jezdnia z kostki brukowej o długości 1 km 870 m i szerokości 6 m. Na długości ponad dwóch kilometrów budowane są obustronne szerokie chodniki. W ramach inwestycji wymienione zostanie całe oznakowanie, powstanie 9 przejść dla pieszych i zamontowane będą 3 progi zwalniające. Budowane są nowe przepusty, a skarpy po obu stronach jezdni zabezpieczone zostaną barierami. Nie zabraknie również zatoki autobusowej. Przypomnijmy, że całkowity koszt inwestycji wynosi 5 mln 700 tys., z czego niemal 2,8 mln zł zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Mieszkańcy starej Łomży przy Szosie mogą już poruszać się całkowicie odmienioną ul. Parkową. Wybudowano tam jezdnię z kostki polbruk o długości 533 i szerokości 6 metrów. Przy ulicy powstały chodniki o szerokości od 1,20 do 1,50 m, na odcinku niezabudowanym pobocza umocniono płytami ażurowymi, wymieniono także oznakowanie pionowe oraz zainstalowano dwa progi zwalniające. Powstała kanalizacja deszczowa, która ma odbierać wody opadowe i roztopowe z nawierzchni chodników i jezdni. W trakcie wykonywania inwestycji Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża dokonał przeglądu instalacji wodociągowej i w miarę potrzeby wymieniono zasuwy i skrzynki wodociągowe, co pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnych awarii. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 mln 686 tys. 599 zł i 1 gr.

Powody do zadowolenia mają już również mieszkańcy Nowych Kupisk gdzie wykonano chodnik od drogi wojewódzkiej w kierunku Jednaczewa o łącznej długości 1 km i 396 m. W ramach inwestycji wybudowano również odwodnienie drogi, a pod zjazdami przepusty. Przy okazji prowadzonych robót Zakład Usług Komunalnych gminy Łomża udrożnił 3 hydranty oraz wymienił zasuwy i skrzynki wodociągowe. Z budżetu gminy zostanie wydane na to zadanie ponad 802 tys. zł.

Oprócz dróg powstaje także nowa infrastruktura rekreacyjna. W ramach projektu p.n. „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy” zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Koty oraz plac zabaw w Zosinie. Ponadto wyremontowane zostaną świetlice wiejskie w Chojnach Młodych, Boguszycach i Modzelach Wypychach. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 112 tys. 432 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zaawansowanym etapie są też prace inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach. Z miejsca robót przeniesiony został plac zabaw, powstała sieć i przyłącza wodociągowe, wykonano ściany fundamentowe i ściany z bloczków betonowych części podpiwniczonej oraz strop nad piwnicą. Całość zadania opiewa na kwotę 4 mln 865 tys. 880 zł, z czego 3 mln 359 tys. 735 zł będzie pochodzić z pozyskanej przez gminę dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2020 r.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały polegającej na ich dociepleniu oraz montażu źródła ogrzewania w postaci pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na każdym z budynków świetlic. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotą 837 tys. 714,38 zł.

Obecnie prowadzone są również inwestycje polegające na budowie otwartych stref aktywności w postaci siłowni napowietrznych oraz placów zabaw w miejscowościach: Pniewo, Rybno, Wygoda, Modzele-Skudosze, Zosin, Zawady i Modzele-Wypychy. Zadania realizowane są z funduszy sołeckich oraz zewnętrznych środków pozyskanych przez Gminę Łomża.

Gmina Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *