RN
TwitterFacebook

Łomża: WSA w Białymstoku unieważnił uchwałę o darmowych przejazdach dla uczniów. Orzeczenie nie jest prawomocne

Uchwałę, która umożliwia uczniom łomżyńskich szkół do 22 roku życia, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zaskarżyli Rzecznik Praw Studenta PSRP – Marek Konieczny i Przewodniczący PSRP – Dominik Leżański. Sąd przyznał im rację i nieprawomocnie unieważnił uchwałę rady miasta. 

„Wyrokiem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 336/19 ze skargi P.[…] w W. na uchwałę Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 stycznia 2014 roku w przedmiocie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit.c.” – czytamy w komunikacji WSA.

Zdaniem Koniecznego i Leżańskiego zaskarżona uchwała ograniczała prawo do ulg studenckich na komunikację miejską do 26 roku życia. Zgodnie z art. 105 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (jak i wcześniej obowiązującym art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym) studentowi przysługuje 50% ulga studencka na komunikację miejską. W ocenie PSRP rada miejska, ani żaden inny organ, nie może ograniczyć tego prawa, w tym wprowadzić cenzusu wieku.

Pogląd ten w całości podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, stwierdzając nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie. Wyrok ten jednocześnie potwierdził interes prawny PSRP w reprezentacji ogółu studentów w postępowaniu sądowoadministracyjnym i zaskarżaniu tego rodzaju uchwał. Wyrok jest nieprawomocny – napisało w swoim oświadczeniu PSPR. 

Przypomnijmy, że w Łomży od 1 października wprowadzona została bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół łomżyńskich do ukończenia 22. roku życia. Bezpłatne przejazdy obowiązują w granicach administracyjnych miasta niezależnie od miejsca zamieszkania. Wystarczy mieć przy sobie ważną legitymacją szkolną. Poza granicami miasta trzeba mieć wykupiony bilet.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *