TwitterFacebook

Powiat łomżyński: Mniej bezrobotnych w mieście i powiecie

Na koniec czerwca było blisko 2,9 tysiąca osób zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Jest to o 3,4% mniej niż w maju br. 

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży podał informację o sytuacji na lokalnym rynku w pracy w czerwcu 2019 roku. Zgodnie z przedstawionymi danymi na koniec minionego miesiąca zarejestrowanych w PUP było 2 899 osób, w tym 1 606 kobiet. W stosunku do czerwca 2018 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 425 osób (12,8%).

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczną rejestracji osób bezrobotnych, podjęciami pracy przez bezrobotnych, niepotwierdzaniem gotowości do podjęcia pracy i dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego – czytamy w komunikacie. Stopa bezrobocia na koniec czerwca wyniosła 6,6% . Dla miasta Łomża było to 7,4%, a dla powiatu 5,6%.

Do urzędu zgłosiło się 287 bezrobotnych, z czego 223 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się 29 osób pracowało za granicą. W tym samym czasie z PUP wyrejestrowało się 389 osób, z następujących przyczyn:

 • podjęcia pracy – 196, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 24,
 • rozpoczęcia stażu – 6,
 • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 3,
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 3,
 • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 88,
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 61,
 • osiągnięcia wieku emerytalnego – 6,
 • innych – 26.

Jak przekazuje urząd bezrobotni z miasta stanowili 60,7% zarejestrowanych osób i było ich 1 759.

Warto też dodać, że w czerwcu podpisano 4 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie transportu lotniczego, specjalistycznego projektowania, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych oraz wynajmu narzędzi. Podpisano także 2 umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia stanowisk, a na dodatkowe miejsca pracy skierowano 3 osoby.

W minionym miesiącu 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie, a aż 6 skorzystało ze stażów zawodowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w końcu czerwca 2019 roku
Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 899 1 759 1 140 60,7 39,3
w tym z prawem do zasiłku 372 239 133 64,2 35,8
Liczba kobiet 1 606 959 647 59,7 40,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 28 21 7 75,0 25,0
Zamieszkali na wsi 1 017 0 1 017 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 65 30 35 46,2 53,8
Cudzoziemcy 48 47 1 97,9 2,1
Bez kwalifikacji zawodowych 949 540 409 56,9 43,1
Bez doświadczenia zawodowego 614 325 289 52,9 47,1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 582 329 253 56,5 43,5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 445 1 455 990 59,5 40,5
z tego do 30 roku życia 872 439 433 50,3 49,7
w tym: do 25 roku życia 355 148 207 41,7 58,3
długotrwale bezrobotni 1 511 884 627 58,5 41,5
powyżej 50 roku życia 753 512 241 68,0 32,0
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 16 9 7 56,3 43,8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 638 351 287 55,0 45,0
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0
niepełnosprawni 228 169 59 74,1 25,9
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 73 53 20 72,6 27,4
w tym niewykorzystane 78 34 44 43,6 56,4
Podjęcia pracy ogółem 196 126 70 64,3 35,7
w tym praca subsydiowana 24 8 16 33,3 66,7
Stopa bezrobocia w % 6,6* 7,4* 5,6*

* – wartości nie weryfikowane przez GUS

oprac. pg/PUP w Łomży

1 komentarz

 1. janek Odpowiedz

  Każdy bezrobotny byleby był zdrowy powinien być skierowany na pracę społeczne w zamian za zasiłek i to bez względu na wykształcenie . Każda praca nie hańbi a za to uczy pokory . Wtedy wskażniki bezrobocia spadły by do minimum , wielu jest takich że nie chcą podjąć żadnej pracy i wykorzystują zasiłki od państwa. Pomagać trzeba tylko tym co naprawdę nie mogą pracować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *