RN
TwitterFacebook

Sześć łomżyńskich szkół z dofinansowaniem

Wicemarszałek Maciej Żywno i członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podpisali dziś (28.08) 11 umów z gminami lub firmami z całego województwa na dofinansowanie z RPO. Umowy wspierają programy rozwoju nowoczesnego kształcenia, rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy warunków w przedszkolach oraz gospodarki niskoemisyjnej. Łomża otrzymała pieniądze na projekt: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji.

Obejmie on 6 łomżyńskich szkół: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 7 i Szkołę Podstawową nr 10. Realizatorem projektu jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły zostaną doposażone w narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) i sprzęt informatyczny. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kreatywność, postawy przedsiębiorcze czy umiejętność pracy w grupie, a także w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (językowe, naukowo-techniczne, informatyczne). W wybranych szkołach są też planowane zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne czy wycieczki edukacyjne. Ze wsparcia skorzystają też nauczyciele, którzy będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji, np. w zakresie pedagogiki specjalnej. Z projektu skorzysta 380 uczniów i 239 nauczycieli. Wartość projektu – 1,8 mln zł, dofinansowanie – 1,7 mln zł.

źródło: wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *