RN
TwitterFacebook

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Seniorzy w cyberprzestrzeni

Ubankowienie emerytów i rencistów to bardzo długotrwały proces. Na przestrzeni ostatnich 14 lat liczba świadczeniobiorców korzystających z usług banków wzrosła o prawie 30 proc. Warto podkreślić, że to właśnie przede wszystkim emeryci sięgają po to udogodnienie. Zdecydowanie najczęściej z rachunków bankowych korzystają byli nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od lat stara się wśród swoich najstarszych klientów rozpowszechnić możliwość odbioru świadczeń na rachunek bankowy. Obecnie konto dla seniorów oferuje, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bank Pocztowy S.A, a także Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej- Banku SA. Zawsze przy współpracy z ZUS podstawowym wymogiem jest m.in. oferta otwarcia konta i prowadzenia rachunku za 0 zł, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku, czy darmowe przelewyinformuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Pomoc i proponowane udogodnienia w skorzystaniu z możliwości założenia rachunku bankowego dla świadczeniobiorców służy przede wszystkim ochrona przed zagrożeniami związanymi z przechowywaniem pieniędzy w domu. Jeśli zaufają naszej instytucji, która gwarantuje terminowe wypłaty świadczeń i dba o jak najlepszą jakość obsługi, to mogą zaufać ofertom bankowym w których ZUS pośredniczy.

Już dziś 75 proc. emerytów i rencistów w naszym regionie otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. by to 45 proc. a w 2010 r. – 56 proc. Wśród samych tylko emerytów, w I kwartale 2019 r., osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 77 proc. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). Częściej z rachunku bankowego korzystają kobiety na emeryturze. 74 proc. emerytek posiadało konto w banku, na które ZUS przelewał świadczenie. U mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 72 proc. Niezwykle pozytywną informacją jest to, że wskaźnik ubankowienia szybciej rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc.

Podlaski oddział ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *