TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta dot. użyczenia Kościuszki 29-1

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl. gen. J. Bema 1 (II piętro), został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 29, oznaczonej numerem 20619 o pow. 0,1398 przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej w użyczenie. Nieruchomość stanowi własność Miasta Ostrołęki.

Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

  1. Nieruchomość stanowi własność Miasta Ostrołęki, posiada urządzoną księgę wieczystą OS1O/00073146/8

  2. Nieruchomość oznaczona jest numerem 20619.

  3. Nieruchomość posiada powierzchnię 0,1398 ha.

  4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Tadeusza Kościuszki 29.

  5. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 182,00 m2, budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 25,00 m2, budynkiem biurowym jednokondygnacyjnym biurowym o pow. zabudowy 124,00 m2.

  6. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w typie staromiejskim. Dla jednostki terenowej dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej i o funkcji mieszanej (symbol w planie MM/UU1). Na przedmiotowym terenie istnieje możliwość zlokalizowania szkoły podstawowej, pod warunkiem spełnienia ustaleń planu zagospodarowania oraz warunków zawartych w przepisach szczególnych. Nieruchomość znajduje się w strefie zasięgu ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków wraz z ochroną obserwacji archeologicznej.

  7. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 25 lat na cele edukacji publicznej – prowadzenie 8- klasowej szkoły podstawowej.

  8. Wartość nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie wynosi 326 000 złotych.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *