TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 50093/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy mjr. Henryka Dobrzańskiego. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki i na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *