TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 32 i 34, oznaczonej numerem geodezyjnym 20676/1 o powierzchni 0,2905 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie. Nieruchomość stanowi własność Miasta Ostrołęki.

Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00074374/2.

2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 20676/1.

3.Nieruchomość posiada powierzchnię 0,2905 ha.

4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 32 i 34.

5.Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem biurowym o pow. zabudowy 235 m2, budynkiem biurowym o pow. zabudowy 366 m2, biurem przepustek o pow. zabudowy 18 m2, pawilonem aresztowym o pow. zabudowy 384 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 60 m2.

6.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi – bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.5b ).

7.Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony w celu wybudowania hospicjum stacjonarnego dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych.

8. Wartość odtworzeniowa nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie wynosi 1 681 000,00 zł. w tym: wartość gruntu – 808 000,00 zł,

wartość budynków – 873 000,00 zł.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *