TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi 40062/15 i 40062/16, położonych w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00073805/6.

2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 40062/15 i 40062/16.

3. Nieruchomości posiadają powierzchnię:

– działka nr 40062/15 – 14 m2,

– działka nr 40062/16 – 17 m2.

4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Chętnika. 

Nieruchomości zabudowane są garażami murowanymi.

5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w typie osiedlowym (symbol w planie MWU.3).

6.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 3 lat.

7.Wartość nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy wynosi :

– działki nr 40062/15 – 7.300,00 zł.,

– działki nr 40062/16 – 8.800,00 zł.

8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy gruntu zabudowanego garażem wynosi 12,63 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.

9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:

14 m2 x 12,63 zł = 176,82 zł + 23% VAT (tj. 40,67 zł) = 217,49 zł brutto,

17 m2 x 12,63 zł = 214,71 zł + 23% VAT (tj. 49,38 zł) = 264,09 zł brutto.

10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.

11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

/ Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. /.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *