TwitterFacebook

MPGKiM: Przetarg na na sprzedaż używanej wiertarki elektrycznej stołowej WS-15

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż używanej wiertarki elektrycznej stołowej WS-15

  1. Miejsce i termin odbycia przetargu ustnego (licytacji): 27.04.2019 r., godz. 09:00, siedziba MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden Oferent zaoferował cenę wywoławczą.

  3. Cena wywoławcza – 1.000,00 zł netto.

  4. Minimalna wysokość postąpienia – 100,00 zł.

  5. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

  6. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

  7. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek: GETTIN BANK 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001 lub w kasie MPGKiM ZB w Łomży ul. Akademicka 22 w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

  8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia.

  9. Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym urządzenia w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży w godz. 8.00 – 14.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *