TwitterFacebook

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 29 w Ostrołęce na własność wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.
1. Nieruchomość lokalowa przy ul. Żeromskiego 29/4 o pow. 54,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 28,20 m2 posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce księgę wieczystą Nr OS1O/00065627/5.

2. Budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 29 znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrołęki obrębu 6 jako działka o nr geodezyjnym 61869/4 o pow. 2238 m2 i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce księgę wieczystą Nr OS1O/00062132/7.

3. Na teren, na którym znajduje się przedmiotowy budynek brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Żeromskiego 29 przeznaczony jest sprzedaży na własność wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 87.923,00 zł.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki w Ostrołęce pl. gen. Józefa Bema 1, pok. Nr 113 (I piętro).

7. Wadium wynosi 17.584,00 zł.

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro), Rady Osiedla Stacja oraz opublikowane jest na stronie internetowej Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej w serwisie www.ostroleka.pl.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 pok. 218, tel. 29 7654236

PREZYDENT MIASTA Janusz Kotowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *