TwitterFacebook

100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce [FOTO]

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce obchodziła jubileusz 100-lecia powstania. To najstarsza szkoła w mieście.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego. W homilii biskup odniósł się do bohaterów ojczyzny, którzy swą pracą znaleźli swe miejsce w podręcznikach. Podkreślił, że tysiące z nich zostało bezimiennych. W sposób szczególny modlił się za nauczycieli, którzy nie bali się przekazywać ojczystą mowę i narodową historię kolejnym pokoleniom. – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Możemy też uszczegółowić, że takie będą Rzeczypospolite, jacy będą ich nauczyciele. Po odzyskaniu niepodległości Państwo Polskie tworzyło polskie szkoły, bo naród bez szkół istnieć nie może. Mówimy o szkole, dla której dobra przez 100 lat pracowało tak wiele szlachetnych pokoleń pedagogów, rodziców, przyjaciół i darczyńców. Mówimy również o miejscu, gdzie tak wiele pokoleń przyjmowało wykształcenie i wychowanie. Wychowywanie młodego pokolenia powinno być wspólną misją nas wszystkich: rodziców, nauczycieli, kapłanów, katechetów, pracowników szkoły oraz władz centralnych i samorządowych. Tylko wówczas, gdy wszyscy zaangażują się w jednolitą i spójną pracę dla dobra młodzieży, możliwe jest osiąganie sukcesów, które pozwolą budować szczęśliwą i godną przyszłość w naszej społeczności lokalnej i całej ojczyźnie.

Biskup podkreślił, że od pracy i zaangażowania nauczycieli, rodziców zależy czy szkoła wyda bogate owoce mądrych, dojrzałych i dobrych ludzi, czy też wyjdą z niej osoby niedojrzałe moralnie i duchowo. – Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowywanie swoich dzieci do wiary, modlitwy, szlachetnego życia. Na nich spoczywa obowiązek dawania dobrego przykładu. Zawód nauczyciela ma szczególne cechy powołania, bo chodzi w nim o wychowywanie człowieka. Wychowywać można tylko w prawdzie, wychowywać można tylko prawdziwą miłością. Szkoła powinna wyposażać uczniów w bagaż wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rozwijania talentów, podejmowania pracy, odnajdywania właściwego miejsca w społeczeństwie, a przede wszystkim szkoła powinna uczyć jak każdego dnia stawać się lepszym, bardziej zdolnym do kochania i służenia, prawdomównym i odpowiedzialnym, uczciwym i rzetelnym człowiekiem. Tych wyjątkowych cech nie nauczą podręczniki i nie sprawdzą testy. Tego wszystkiego muszą nauczyć rodzice, kapłani i pedagodzy. Uczyć nie słowami i wykładami, ale codzienną pracą, przykładem własnego życia, najmniejszymi nawet czynami. Nie zapominajmy, nauczyciel tylko wtedy będzie mistrzem i przewodnikiem młodych, gdy będzie potrafił uczyć całym swoim życiem.[…] – To wyjątkowa szkoła ze stuletnią tradycją, której rocznica wpisuje się w narodowe obchody – mówił biskup Bronakowski.

Po mszy uczestnicy przeszli do budynku Ostrołęckiego Centrum Kultury, gdzie zaprezentowano część artystyczną. Widzowie mogli obejrzeć przedstawienie ukazujące historię szkoły – jak zmieniała się na przełomie 100 lat. Na widowni zasiedli obecni i byli nauczyciele, dyrektorzy, a także uczniowie i absolwenci „jedynki”. Była to pierwsza szkoła w Ostrołęce. – Tuż po wojnie mieściła się w kilku miejscach. Była m.in. w baraku przy obecnej ulicy Inwalidów Wojennych. Dopiero 1977 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im Stanisława Jachowicza przeniosła się stałe do budynku przy ulicy Fieldorfa Nila, gdzie mieści się do dziś – mówi Zbigniew Milewski, pełniący obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Na uroczystości nie zabrakło wyróżnień osób zasłużonych dla szkoły.

Placówka jest obecnie nowoczesną szkołą podstawową, w której uczy się blisko 800 uczniów.

EN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *