RN
TwitterFacebook

Czy strzelnica w Kadzidle będzie otwarta dla mieszkańców?

Radni powiatu ostrołęckiego apelują o udostępnienie mieszkańcom strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Obiekt powstał ponad siedem lat temu, jest w pełni wyposażony, a mimo to jego dostępność dla mieszkańców jest ograniczona.

Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że wiele osób korzysta ze strzelnicy w Troszynie, mając podobny obiekt na miejscu w Kadzidle – mówi radny Adam Białobrzeski i dodaje – Jeżeli mieszkańcy są gotowi pokonywać tak dużą odległość, to zakładam, że jeśli ta strzelnica funkcjonowałaby w Kadzidle, służyłaby nie tylko mieszkańcom Kadzidła, ale też gmin ościennych.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu ostrołęckiego Adam Białobrzeski złożył interpelację w sprawie zwiększenia dostępności strzelnicy zainteresowanym mieszkańcom i apelował o zmianę zasad jej funkcjonowania. Obecnie strzelnica sportowa w Kadzidle służy przede wszystkim do realizacji zadań edukacyjnych, a zarządza nią Zespół Szkół Powiatowych.

Wnioskowałem o zmianę zasad funkcjonowania strzelnicy i o to, aby obiekt ten był bardziej otwarty dla mieszkańców, tak, aby każdy z nich mógł bez problemu znaleźć informację o dniach i godzinach udostępniania strzelnicy, regulamin korzystania z niej i cennik – dodaje Adam Białobrzeski.

Strzelnica udostępniana jest nieodpłatnie zorganizowanym grupom, posiadającym własną broń i amunicję; grupom z własną bronią bez amunicji; grupom działającym jako stowarzyszenia, kluby sportowe czy kluby strzelectwa.

Udostępnianie strzelnicy grupom zorganizowanym odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku do Zarządu Powiatu w Ostrołęce i uzgodnieniu terminu użytkowania z dyrektorem ZSP w Kadzidle.

Aleksandra Zdanowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *