TwitterFacebook

Dodatkowe pieniądze dla parku wodnego w Ostrołęce

Park wodny w Ostrołęce otrzyma dodatkową dotację z budżetu miasta. Do basenowej kasy wpłynie 150 tysięcy złotych. Temat wywołał burzliwą dyskusję radnych.

Koszty funkcjonowania obiektu w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Wiąże się to między innymi ze zmianą rozporządzenia ministra zdrowia, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zmiana rozporządzenia nakłada na park wodny obowiązek badania wody przez certyfikowane laboratoria – mówi dyrektor basenu, Wojciech Dobkowski. Koszt takiego badania jednorazowego to 2,5 tysiąca złotych netto. Należy takie badanie wykonać dwa razy w miesiącu. Daje to nam kwotę 5 tysięcy złotych i mnożąc to przez 12 miesięcy mamy kwotę 60 tysięcy złotych rocznie. Wcześniej robił to ostrołęcki sanepid i było taniej.

W celu utrzymania określonych parametrów wody wprowadzono też dodatkowe płukania.

Dodatkowe płukania to są dodatkowe koszty związane z ogrzaniem wody, z jej transportem. Ostatnio bardzo wzrosły opłaty za wodę i ścieki. Obecnie płacimy 6 tysięcy złotych miesięcznie. Mnożąc to przez 12 miesięcy to mamy kwotę 72 tysiące złotych netto – dodaje Wojciech Dobkowski.

Do tego dochodzi jeszcze zakup środków czystości dla klientów indywidualnych. Samo mydło w płynie kosztuje blisko 10 tysięcy rocznie.

Decyzję o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla parku wodnego podjęli radni na ostatniej sesji. Nastąpiło to po burzliwej dyskusji związanej z samym funkcjonowaniem basenu. Radny Maciej Kleczkowski przedstawił bowiem pytania od mieszkańców miasta skierowane do dyrektora parku wodnego, Wojciecha Dobkowskiego. Dotyczyły one między innymi oświetlenia basenu, temperatury wody, godzin otwarcia obiektu czy ilości miejsc parkingowych Zdecydowano, że Wojciech Dobkowski udzieli pisemnej odpowiedzi i zostanie ona podana do wiadomości publicznej.

Anna Sutuła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *