TwitterFacebook

Ostrołęka: Kolejni nauczyciele awansowani

145 nauczycieli z powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i makowskiego otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Tegoroczne wręczenie miało uroczysty charakter, do którego wrócono po latach. – Uznaliśmy, że ukoronowanie drogi zawodowej nauczyciela wymaga bardziej uroczystej formy, aniżeli tylko administracyjnego wręczenia dokumentów – zaznaczył Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wiąże się między innymi z podwyżką. Podstawowe wynagrodzenie zależy od stopnia jego awansu. Każdy z pedagogów zaczyna swoją drogę zawodową jako nauczyciel stażysta. Następnie może awansować na stopień nauczyciela kontraktowego, który jest wydawany przez dyrektora szkoły, w której pracuje. Później może zostać nauczycielem mianowanym, którego akt nadania jest wydawany przez organ prowadzący daną szkołę. Ostatnim, najwyższym z możliwych, stopniem jest tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest on wydawany przez kuratora oświaty właściwego dla danego województwa. Tym samym – w bieżącym roku szkolnym na terytorium działania delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce przybyło 145 nauczycieli dyplomowanych.

Każdy z nich mógł wykazać się szczególnymi osiągnięciami pedagogicznymi. – Mi przez ten okres udało się wprowadzić w mojej placówce alternatywne metody komunikacji dla dzieci niemówiących, czyli wszystko to, co ułatwia dzieciom niemówiącym kontakt z otoczeniem – mówiła Katarzyna Szostek-Malinowska z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie. – Część dzieci, które są sprawne fizycznie mogą się komunikować za pomocą gestów, mamy system komunikacji Makaton, gdzie gestami dzieci pokazują to, co chcą przekazać otoczeniu. Drugi system jest skierowany do dzieci bardziej „wzrokowych” i jest to system obrazkowy, gdzie są małe ilustracje zwane PCS-ami, a dzieci mają segregatory komunikacyjne, na których pokazują odpowiednie obrazki.

Jak zaznaczają nauczyciele – podniesienie stopnia awansu zawodowego jest kolejnym etapem na ich drodze zawodowej, który nie zmienia aż tak wiele. Dalej wyznaczają sobie nowe cele, rozwijają się, a tym, co jest dla nich najważniejsze codziennie pracują z dzieckiem i pomagają w jego rozwoju.

Aleksandra Zdanowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *