RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Miasto podpisało umowę o współpracy z Politechniką Warszawską

20 września br. Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik podpisał umowę o współpracy z Politechniką Warszawską – Wydział Transportu. Efekty mają być widoczne nie tylko dla uczniów ostrołęckich szkół, ale też dla mieszkańców. 

W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż . Marianna Jacyna oraz profesor uczelni dr hab. inż. Konrad Lewczuk, przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce, przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, uczniowie ZSZ Nr 1.

Umowa została zawarta w celu stworzenia formalnych ram współpracy władz Miasta Ostrołęki i Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu na rzecz doskonalenia rozwoju systemu transportowego Miasta oraz systemu kształcenia w zawodowych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej obejmuje patronatem ostrołęckie szkoły zawodowe, w szczególności te, które w swej ofercie mają profile technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych.

Współpraca ma też na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających system komunikacyjny w Ostrołęce. Będą prowadzone badania w zakresie:

  • organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej, w tym z uwzględnieniem niskoemisyjnego transportu,
  • prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych Miasta Ostrołęka,
  • prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe w mieście,
  • kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych miasta,
  • optymalizacji kosztów funkcjonowania transportu miejskiego,
  • doboru środków transportu oraz technologii przewozów do zadań wynikających z realizacji transportu publicznego w mieście,
  • kierowania i sterowania procesami ruchu drogowego w Mieście Ostrołęka,
  • projektowania, tworzenia i wykorzystywania inteligentnych systemów transportowych,
  • wzajemnego oddziaływania technicznych środków transportu z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym,
  • niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu.

UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *