TwitterFacebook

Ostrowska Biblioteka ma 90 lat [FOTO]

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej jest jedną z najstarszych instytucji kultury w regionie. Długoletnia historia Biblioteki to powód do dumy, a jednocześnie zobowiązanie do prowadzenia dalszej aktywnej działalności na rzecz mieszkańców.

Podczas gali jubileuszowej ostrowskiej książnicy dyrektor Biblioteki Jolanta Andruszkiewicz powitała szanownych gości: radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych, miejskich i gminnych, księży, dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, byłych dyrektorów i pracowników MBP, dyrektorów i pracowników bibliotek z powiatu ostrowskiego, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i organizacji funkcjonujących w mieście, przyjaciół Biblioteki oraz czytelników.

Następnie krótką historię rozwoju bibliotek w Ostrowi Mazowieckiej przedstawił prof. Adam Dobroński. Współczesny wymiar działalności oraz to, jak postrzegają Bibliotekę mieszkańcy, zaprezentowano w krótkim filmie urok Biblioteki zrealizowanym przy współpracy z TV Ostrów. Kolejnym punktem programu był referat Bibliotekarz wczoraj i dziś wygłoszony przez prof. Jadwigę Sadowską. Jubileusz instytucji był też okazją do zacieśnienia współpracy z Towarzystwem Kultury Języka czego wyrazem było podpisanie listu intencyjnego przez Burmistrza Miasta Jerzego Bauera oraz prof. Józefa Porayskiego-Pomstę – Prezesa TKJ.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 roku – rok 2018 ogłoszono Rokiem Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Święto Biblioteki było okazją do podkreślenia roli, jaką odgrywa w życiu kulturalnym miasta. Placówka, której rodowód sięga 1928 roku, to nie tylko wypożyczalnia zbiorów, ale także miejsce spotkań autorskich, akcji czytelniczych, prelekcji, wystaw, konkursów, koncertów, warsztatów, szkoleń i wielu różnorodnych działań edukacyjnych.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Jubileusz placówki był doskonałą okazją do podziękowań dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek. Dyrektor Jolanta Andruszkiewicz podziękowała również władzom samorządowym za zaangażowanie w rozwój książnicy oraz wszystkim instytucjom i współpracownikom, którzy przyczynili się do sukcesu ostrowskiej Biblioteki. W uznaniu zasług dla rozwoju kulturalnego i społecznego Mazowsza Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Miejskiej Bibliotece Publicznej Medal Pro Masovia, natomiast Medal W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa nadany Bibliotece przez Zarząd Główny SBP wręczyła Joanna Potęga – przewodnicząca Okręgu w Warszawie.

Na zakończenie wszyscy goście otrzymali okolicznościową publikację 90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 1928-2018.

Niedzielna uroczystość wpisała się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż decyzja o utworzeniu Biblioteki zapadła w momencie, gdy utrwalanie i kształtowanie narodowej tożsamości było najważniejsze.

tekst Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, Anna Duda – Depta, Alina Wierzbicka, foto Barbara Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *