RN
TwitterFacebook

Tag: gmina Wąsosz

Podlaska. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych z samorządowym wsparciem [FOTO]

Ponad 2,2 mln zł z budżetu województwa podlaskiego trafi do 18 podlaskich gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W środę (1.07) marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko i radny wojewódzki Paweł Wnukowski przekazali wójtom…

Czytaj całość

Podlaskie. Wsparcie dla LGD, m.in. na: aktywizację bezrobotnych, kluby seniora, przedszkola i świetlice

Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja przyznał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotacje na lokalne inicjatywy. Dotyczą one aktywizacji bezrobotnych, klubów seniora, przedszkoli, świetlic wiejskich, usług opiekuńczych czy pracowni informatycznych w szkołach. Gmina Zbójna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizuje projekt skierowany do 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które są jednocześnie wykluczone…

Czytaj całość

Podlaskie. Ponad 11 milionów złotych z Funduszy Europejskich na selektywną zbiórkę odpadów

Zarząd Województwa zwiększył na czwartkowym posiedzeniu (23.04) o 1,2 mln zł budżet konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych. Przyznał również dofinansowanie pierwszym czterem projektom, które zostały ocenione pozytywnie w tym konkursie. Początkowo budżet tego naboru (działanie 6.1. Efektywny system…

Czytaj całość

Powiat grajewski. Dotacje na pomoc w codziennym życiu

Dwa projekty z Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury otrzymają 430 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na świadczenie opieki dla mieszkańców z tego terenu. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku wraz z gminą Wąsosz zrealizują projekt, mający na celu opiekę nad jedenastoma osobami z tej gminy, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,…

Czytaj całość

Powiat grajewski: Bezpieczna droga połączyła Wąsosz i Ławsk [FOTO]

Jest nowa, szeroka i bezpieczna. W gminie Wąsosz zakończył się remont drogi powiatowej łączącej Wąsosz z Ławskiej. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa obejmowała 3-kilometrowy odcinek, na którym wykonano roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. – Mamy nadzieję, że wykonane…

Czytaj całość

Podlaskie. Gminy odebrały dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe

Ponad 32 mln złotych trafiło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 23 gmin województwa podlaskiego. Samorządy przeznaczą to na realizację inwestycji wodno-ściekowych.  Dzięki tym środkom wybudowane zostanie 57,6 km wodociągów, 2,56 km kanalizacji, 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, sześć ujęć wody, trzy stacje uzdatniania wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Przewidziano także przebudowę sześciu ujęć wody, 16 stacji…

Czytaj całość

Region. Miliony dla samorządów na termomodernizację

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje dla 43 projektów na modernizację energetyczną. Inwestycje będą przeprowadzone w szkołach, przedszkolach, budynkach komunalnych, świetlicach, bibliotekach. Wśród samorządów, które otrzymały pieniądze na termomodernizację, są też te z terenu powiatu łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego i zambrowskiego. Dofinansowane projekty wzięły udział w ostatnim naborze na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych…

Czytaj całość

Marzenia strażaków z Wąsosza spełnione. Mają pojazd za prawie 800 tys zł [FOTO]

790 580,005. Tyle dokładnie kosztował nowy samochód pożarniczy marki MAN przekazany na służbę strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu w powiecie grajewskim. W niedzielnych uroczystościach przekazania i poświęcenia pojazdu uczestniczył między innymi Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Całej społeczności Wąsosza i okoli życzył spokoju i bezpieczeństwa wynikającego również ze sprawności i wyposażenia tutejszych…

Czytaj całość