TwitterFacebook

Tag: KRUS

Koniec z pracą na czarno u rolnika

18 maja br. wchodzą w życie przepisy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z tym rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby…

Czytaj całość

KRUS czeka na oświadczenia rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.…

Czytaj całość

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych. E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.…

Czytaj całość

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Zasady kierowania…

Czytaj całość

KRUS wprowadza nowy program dla seniorów mieszkających na wsi

„Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to pilotażowy program kompleksowej opieki nad osobami starszymi z obszarów wiejskich. Jest to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowa Publicznego. Program inaugurowano wczoraj (11.04) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program skierowany jest do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zakłada…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Konferencja poświęcona zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że dobiegają końca prace rządowe nad specustawą oraz uchwałą dotyczącą budowy zapory wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Kolejne 65 przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce potwierdził Główny Lekarz Weterynarii. Wirusa u dzików wykryto na terenie 4 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. Strona…

Czytaj całość

KRUS: wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników

W Monitorze Polskim podano wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II…

Czytaj całość

Rolniku, skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu. Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?…

Czytaj całość

KRUS rozliczy się z fiskusem za emeryta

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej). KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8…

Czytaj całość

Mniej wypadków w rolnictwie, ale…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała dane o liczbie wypadków w rolnictwie za rok 2017. Łącznie do OR KRUS w Białymstoku zgłoszono 1 412 zdarzeń wypadkowych – to o 11,4 proc. mniej niż w 2016 roku. Zwiększyła się natomiast liczba osób, które w roku ubiegłym straciły życie podczas prac rolniczych. W naszym regionie śmierć poniosło 12…

Czytaj całość