TwitterFacebook

Tag: ks Jan Sołowianiuk

50 lat kapłaństwa. Rozmowa z ks. inf. Janem Sołowianiukiem

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży wstąpił 10 września 1962 roku. Decyzja była przemyślana od dawna, chociaż towarzyszyły jej problemy zdrowotne. Na tyle poważne, że myśląc o seminarium trafił do… sanatorium. O dawnej rzeczywistości seminaryjnej i kleryku w białej sukni naszemu reporterowi Pawłowi Dąbkowskiemu opowiadał ks. Infułat Jan Sołowianiuk – wykładowca liturgiki z 40 letnim…

Czytaj całość

Woskowe wota na odpuście w Brodowych Łąkach [FOTO]

Cudowny Boże, przez Twe przemienienie strapienia nasze obróć w pocieszenie… Słowami tej pieśni 6 sierpnia w naszej parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Brodowych Łąkach rozpoczęły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej wraz z procesją przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. inf. Jan Sołowianiuk. Oprawę muzyczną i liturgię eucharystyczną ubogacił pieśnią…

Czytaj całość

Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem… Złoty jubileusz kapłaństwa [FOTO]

Pięciu kapłanów, którzy przed pięćdziesięcioma laty złożyli śluby kapłańskie dziękowało dziś Bogu za łaskę podążania wzorem Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W murach łomżyńskiej katedry podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez 112 kapłanów: ks. Jan Sołowianiuk, ks. Wojciech Kulesza, ks. Jan Rogowski, ks. Antoni Tomkiewicz i ks. Franciszek Wróblewski stanęli przed Bogiem, by jak…

Czytaj całość

Sympozjum w jubileusze wpisane

Wychował wiele pokoleń księży, którzy ukończyli Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. 40 lat posługi jako wykładowcy liturgiki ks. infułata dra Jana Sołowianiuka było głównym powodem do radosnego świętowania, w które wpisało się zorganizowane w WSD w Łomży Sympozjum Liturgiczne. Sympozjum rozpoczęło się od sprawowanej Mszy Świętej po przewodnictwem bp. Janusza Stepnowskiego. Wiedzą z dziedziny liturgii…

Czytaj całość