TwitterFacebook

Tag: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Gmina Kolno: profesjonalna pomoc dla potrzebujących

Gmina Kolno jako jedna z ośmiu w województwie podlaskim została wybrana do udziału w innowacyjnym projekcie makroregionalnym pod nazwą „Liderzy kooperacji”. Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania modelu, który umożliwi efektywną i profesjonalną pomoc osobom i rodzinom pozostającym w trudnej życiowej sytuacji, na terenie gminy Kolno i powiatu kolneńskiego. Do wspólnego…

Czytaj całość