TwitterFacebook

Tag: ulica Witosa w Ostrołęce

Stadion miejski w Ostrołęce będzie przebudowany

Obiekt sportowy przy ulicy Witosa w Ostrołęce będzie przebudowany. Prezydent miasta Janusz Kotowski podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą. W przyszłości ma być to stadion spełniający wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W ramach umowy wykonawca ma przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i modernizacji stadionu przy ulicy Witosa, wraz z infrastrukturą techniczną. Obiekt po przebudowie ma spełniać warunki…

Czytaj całość

Przebudowa ulicy Witosa w Ostrołęce

Przebudowa ulicy Witosa w Ostrołęce nabrała tempa. Na odcinku ulicy od ronda Holgera Hjelma do ronda Zofii Niedziałkowskiej rozpoczęto już między innymi roboty związane z budową chodników. Ustawiany jest krawężnik przy planowanej jezdni. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Kilka dni temu zakończoną prace związane z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. Aktualnie zdejmowane są płyty monowskie, czyli…

Czytaj całość

Ruszyła przebudowa ulicy Witosa w Ostrołęce

Ulica Witosa w Ostrołęce jest już zamknięta dla ruchu. Powodem tego są prace związane z przebudową odcinka od ronda Holgera Hjelma do ronda Zofii Niedziałkowskiej. Obecnie ekipy budowlane prowadzą tam roboty ziemne. Ulica przejdzie kompleksową przebudowę. Zakres robót jakie tam będą prowadzone będzie obejmował budowę nawierzchni ulicy, zatok autobusowych, zjazdów, ścieżek rowerowych, chodników wzdłuż ulicy.…

Czytaj całość

Ostrołękę czekają duże inwestycje drogowe

Ostrołęka pozyskała blisko 35 milionów złotych z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Środki te posłużą na przebudowę odcinków ulic Brzozowej, Witosa, Ostrowskiego i Słowackiego. Największą z tych inwestycji będzie przebudowa drogi nr 627 na odcinku ulic Juliusza Słowackiego i Ostrowskiej. Koszt dotacji wyniesie około 26 milionów złotych.Oprócz tego wyremontowany ma być odcinek…

Czytaj całość