TwitterFacebook

Nowe ceny za wodę i ścieki w Wyszkowie

5 lipca weszły w życie nowe ceny taryf za wodę i ścieki w Wyszkowie. Zmianie uległa też opłata abonamentowa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na każdą spółkę wodociągową w kraju nałożyło obowiązek określenia trzyletnich taryf. W Wyszkowie cena wody w pierwszych dwunastu miesiącach pozostaje bez zmian – to jest 3,53 zł/netto. Cena ścieków zmniejsza się o 4 grosze na 6,60 zł/netto.

Stawki opłaty abonamentowej również uległy zmianie. Przede wszystkim z obowiązujących do tej pory czterech opłat w zależności od wybranego systemu rozliczania (system jednomiesięczny, trzymiesięczny, dla osób posiadających ryczałt oraz dla osób posiadających wodę bezpowrotnie zużytą) ustalono jedną, stałą stawkę – 7,95zł/netto/za miesiąc.

– Ci, którzy byli rozliczani w systemie jednomiesięcznym, czyli spółdzielnie, zakłady pracy, szkoły – dla nich będą mniejsze kwoty. Tak też będzie dla odbiorców indywidualnych i usługodawców. Więcej zapłacą ci, którzy mają podpisaną umowę tylko na jedno medium – wodę albo ścieki. Ta cena wynika ze wszystkich składowych opłaty abonamentowej. Nie dało rady zrobić tak, żeby dla wszystkich było taniej. Poprzednie taryfy były korzystniejsze dla mieszkańców, ale musieliśmy znaleźć złoty środek – mówi prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Daniel Bogdan.

Jednak to nie koniec zmian. W kolejnych miesiącach cena za wodę i ścieki będzie wyższa. Od 13 do 24 miesiąca obowiązującej trzyletniej taryfy koszt wody wzrośnie do 3,66 zł/netto, a ścieków do 6,98 zł/netto. Z kolei od 25 do 36 miesiąca woda będzie kosztować 3,75 zł/netto, a metr sześcienny odprowadzonych ścieków wyniesie 7,12 zł/netto.

MG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *