RN
TwitterFacebook

Zambrów: Oddział Grupy Ratowniczej „Nadzieja” ma już 2 lata [FOTO]

Niosą pomoc poszkodowanym i rannym, prowadzą zajęcia edukacyjne ucząc udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczą w akcjach poszukiwawczych na terenie dwóch województw. Do tej pory wyjeżdżali do różnego rodzaju działań 265 razy. Mowa o Grupie Ratowniczej Nadzieja w Zambrowie, która obchodzi 2. rocznicę powstania.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ratowników i wszystkich służb niosących pomoc w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie, której przewodniczył ks. kan. Jarosław Olszewski, proboszcz parafii.

Dziś Grupa Ratownicza Nadzieja liczy ponad 360 osób – wolontariuszy, z czego połowę stanowi młodzież poniżej 18-go roku życia. Ci ludzie rozsiani są w 12-u różnych oddziałach na terenie dwóch województw – podlaskiego i mazowieckiego. Można postawić sobie takie pytanie: czy młodzież jest w stanie pełnić tak odpowiedzialna służbę? Czy młodzi ludzie są w stanie wyruszać na pomoc potrzebującym? Również i ja zadawałem sobie przed laty takie właśnie pytanie, ale o ile niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi, to odpowiedzią na to pytanie stało się życie, stały się konkretne, realne działania i rzeczywistość, która pokazała, że młodzi ludzie z gorącym sercem sprawni, zmotywowani, zbudowani na tej powinności chrześcijańskiej niesienia pomocy, są w stanie pod okiem swoich dorosłych instruktorów, ratowników medycznych, lekarzy, strażaków i policjantów, nieść realną pomoc. – mówił podczas homilii ks. Radosław Kubeł, koordynator Grupy Ratowniczej Nadzieja.

Po mszy świętej, w salkach parafialnych, gdzie swoją siedzibę ma GR Nadzieja, odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli Marek Adam Komorowski – nowo wybrany senator RP, Jacek Murawski – wicestarosta powiatu zambrowskiego, Jarosław Kos – wójt gminy Zambrów, Jarosław Cukierman – wójt gminy Szumowo, Jacek Olszewski -przewodniczący Rady Miasta Zambrów, Jolanta Wielgat – przewodnicząca Rady Gminy Zambrów, mł. bryg. Adam Wysmułek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego.

Chciałbym bardzo podziękować naszym ratownikom za ogromne zaangażowanie w życie grupy. (…)Pomimo, że jest to wolontariacka działalność cieszę się, że jesteście z nami i jesteście gotowi o każdej porze dnia i nocy podjąć działania poszukiwawczo-ratownicze. Niejednokrotnie pokazaliście, że można na was liczyć – mówił Kamil Kowalczyk, naczelnik zambrowskiego oddziału GR Nadzieja.

Uroczystość była też okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w powstania i działalność jednostki. Decyzją prezesa Grupy Ratowniczej Nadzieja, na wniosek kierownika oddziału zambrowskiego, dyplomem uznania zostali wyróżnieni: ks. kan. Jarosław Olszewski – proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie, strażak ratownik Kamil Bodzianowski, strażak ratownik Rafał Dmochowski, strażak ratownik Daniel Dmochowski, strażak ratownik Adam Pruszkowski, ratownik Marek Makać, ratownik Kamil Kowalczyk, ratownik Kinga Leszczyńska, ratownik Aleksandra Kos, ratownik Justyna Charubin, młodszy ratownik Karolina Niewińska, młodszy ratownik Barbara Dmochowska, młodszy ratownik Danilo Kalugin, młodszy ratownik Mateusz Sawicki.

W trakcie uroczystości został także przekazany sprzęt i umundurowanie, ufundowane przez lokalne samorządy. Ze środków gminy Zambrów został zakupiony defibrylator AED, ze środków powiatu zambrowskiego – kurtki dla ratowników, a ze środków miasta Zambrów – nosze płachtowe.

Zambrowski oddział Grupy Ratowniczej Nadzieja liczy obecnie 48-u członków, w tym 7-u ratowników strażaków, 7-u ratowników, 12-u młodszych ratowników oraz 20-u kandydatów w grupie pierwszej pomocy. Jednostka dysponuje dwoma pojazdami – samochodem operacyjnym Toyota Yaris oraz ambulansem ratunkowym Mercedes Sprinter. W przeciągu 2-letniej działalności zambrowski oddział GR Nadzieja wyjeżdżał łącznie 265 razy, w tym na szkolenia pierwszej pomocy – 55, akcje poszukiwawcze – 15, zabezpieczenie medyczne – 141, ćwiczenia i patrole – 51 oraz transporty medyczne – 5. Pogotowie ratunkowe wezwano 12 razy, policję 2 razy oraz straż pożarną raz. Ratownicy przepracowali w wolontariacie łącznie 5316 roboczogodzin i udzielili pomocy ogółem 501 osobom.

Największą radością jest dla nas moment, kiedy dzięki naszej służbie uda się komuś uratować życie lub zmniejszyć skutki jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia. Chcemy nieść pomoc każdemu potrzebującemu w myśl naszego hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. I to jest nasze najważniejsze zadanie. – podsumowuje Sebastian Mrówka, kierownik GR Nadzieja w Zambrowie.

Marcin Szczepański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *