RN
TwitterFacebook

Zaprezentowali programy edukacyjne realizowane przez zambrowskie szkoły [FOTO]

W auli Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie odbyła się konferencja z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. Dotyczyła ona prezentacji programów edukacyjnych realizowanych przez zambrowskie szkoły średnie, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W konferencji, oprócz marszałka Leszczyńskiego, udział wzięli również członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, starosta zambrowski Robert Rosiak oraz społeczność Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości oraz przedstawienia projektu „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie. Następnie uczniowie tej placówki zaprezentowali pokaz slajdów ze staży odbytych w Niemczech. Wyjazd w ramach programu Erasmus omówił również dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości Jan Zakrzewski. Uczniowie popularnej „siwej” wyjeżdżali bowiem do Grecji.

W następnej części konferencji każda z zambrowskich szkół średnich zaprezentowała realizowany przez siebie program edukacyjny, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przypomnijmy, że dofinansowane projekty to:

Projekt ,,Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!” realizowany aktualnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Zakłada on takie działania jak: zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym, zajęcia z matematyki systematyzujące i poszerzające wiedzę, zajęcia z informatyki – tworzenie i administrowanie stroną internetową szkoły, zajęcia z informatyki – komputerowy skład tekstu, zajęcia z fizyki, zajęcia z języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, zajęcia z przedsiębiorczości dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich, indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia w lokalnym przedsiębiorstwie dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Warto również dodać, że w ramach projektu młodzież z ZSO brała udział w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta, w trakcie którego zwiedzili m.in. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Akwarium Gdyńskie, czy też Europejskie Centrum Solidarności. Placówkę wyposażono również w sprzęt informatyczny za łączną kwotę ponad 27 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 141 393,50 zł, z czego 133 942,50 zł. to przyznane dofinansowanie.

Kolejny dofinansowany wniosek to realizowany już projekt Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie, zatytułowany „Nowe kompetencje – nowe perspektywy”. W jego ramach przeprowadzanych jest wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dydaktyczno-rozszerzających, jak chociażby „Zostań inżynierem z etatem”, „Chemia nie taka straszna” , „Bez Angielskiego ani rusz”, „Jestem przedsiębiorczy – poszukiwanie pomysłu na biznes, czyli przejmij inicjatywę”  czy też „I Ty możesz zostać Pitagorasem – obóz matematyczny”.  Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych  na rynku pracy wśród 136 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w okresie 11 miesięcy. W ramach projektu wyposażono również pracownię informatyczną za łączną kwotę ok. 40 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 219 226,86 zł., z czego dofinansowanie to 207 994,02 zł. 

Trzeci z dofinansowanych projektów to wniosek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości pod nazwą „Postaw na sukces”. W jego ramach przewidziano takie działania jak zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii, zajęcia dodatkowe  rozszerzające wiedzę biologiczno-przyrodniczą, zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości oraz doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe. Całkowity koszt projektu wynosi 69 348, 02 zł., natomiast przyznane dofinansowanie to 65 600, 20 zł. Skierowany jest on do 70 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz do 7 nauczycieli III LO ZSA.

Na zakończenie głos zabrali przybyli goście: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Starosta Robert Maciej Rosiak: „(…)Dofinansowanie na projekty realizowane przez zambrowskie szkoły to kwota niebagatelna. Dzięki niej młodzież może korzystać z wielu ciekawych ofert. Dziękuję marszałkom oraz dyrektorom naszych szkół, że wraz z gronem pedagogicznym podjęli się tego zadania(…)” – podsumował Starosta.

Konferencja zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *