TwitterFacebook

Felieton ks. Adama

ks. Adam Jabłoński: Ktoś kto chce rządzić, ma być służącym! [Ewangelia zza krat]

Ktoś kto rządzi ma mówić: ja tylko staję na czele aby pomóc wam wprowadzić porządek, ale wcale nie jestem lepszy. Ten kto bierze krzyż „szefowania” staje się automatycznie służącym – mówi w rozważaniu na dzisiejszą niedzielę ks. Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa.  – Bycie przełożonym to jest służba. Szczególna służba, bo musi dwa razy więcej od…

Czytaj całość

Ewangelia zza krat – komentarz ks. Adama Jabłońskiego [VIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia komentarza ks. Adama Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa, do dzisiejszej Ewangelii. (J 3, 14-21) Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w…

Czytaj całość

Wigilijna Ewangelia zza krat

Zapraszamy do obejrzenia świątecznego wydania audycji „Ewangelia zza krat”. Naczelny kapelan więziennictwa ks. Adam Jabłoński swoje wigilijne rozważania opiera na przebytych ostatnio „rekolekcjach ze świętymi”, które przeżywał podczas pobytu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!…

Czytaj całość

„Przyjdzie myśl, że Bóg nas opuścił…”. Ewangelia zza krat

Zapraszamy do obejrzenia wideokomentarza do dzisiejszej Ewangelii, który przygotował ks. Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa. (Mt 25,31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich,…

Czytaj całość

„Tu nie ma spokojnego życia…”. Niedzielny komentarz ks. Adama Jabłońskiego

Jeśli ktoś szuka spokojnego życia na tym świecie, to go nie znajdzie, bo go tu nie ma… – mówi ks. Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa, w coniedzielnym rozważaniu do tekstów mszalnych dzisiejszej niedzieli. Zapraszamy do obejrzenia wideokomentarza. (Mt 25,14-30) Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i…

Czytaj całość

ks. Adam Jabłoński: „Nie pokochasz siebie”

Niedzielny komentarz do Ewangelii przygotowany przez ks. Adama Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa. Zapraszamy do obejrzenia. (Mt 22,34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga…

Czytaj całość

Ewangelia zza krat – komentarz Naczelnego Kapelana Więziennictwa

Zapraszamy do obejrzenia komentarza do dzisiejszej Ewangelii, który przygotował ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Więziennictwa. (Mt 22,15-21) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na…

Czytaj całość

„Obmyj się z brudu Twojego życia” – Ewangelia zza krat – ks. Adam Jabłoński

Zapraszamy, jak co tydzień, do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii, który przygotował ks. Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa.  (Mt 22,1-14) Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.…

Czytaj całość