TwitterFacebook

Ogłoszenia

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrołęce…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta…

Czytaj całość

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 29 w Ostrołęce na własność wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. 1. Nieruchomość lokalowa przy ul. Żeromskiego 29/4 o pow. 54,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym…

Czytaj całość

Ogłoszenie MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży  ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokali użytkowych: Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży: Pawilon nr 17, powierzchnia: 16.50 m2 1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i…

Czytaj całość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kurpiowskiej: Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00053776/7. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 21662/1 o pow. 3660 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 308.000,00 zł. Przetarg…

Czytaj całość

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta…

Czytaj całość