TwitterFacebook

Rolnictwo

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Rada Ministrów przyjęła projekt specustawy w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi głównie o dodatkowe możliwości zwalczania w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Producenci świń poszkodowani przez ASF mogą ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Resort rolnictwa pracuje nad odtworzeniem hodowli owiec. Chce ją zaproponować między innymi rolnikom z Podlasia z…

Czytaj całość

Najwięcej wypadków w rolnictwie to upadki

Upadki osób są najliczniejszą grupą wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od początku roku stanowiły one około 40 procent wszystkich zdarzeń, wobec których prowadzono postępowanie wypadkowe. Kolejne częste przyczyny, to uderzenia, przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta (23 procent). Trzecia najbardziej wypadkowa kategoria, to pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń (13 procent). Jak…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Ponad 9 miliardów 191 milionów złotych trafiło do ponad 1,3 miliona rolników jako wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich. W Sejmie spotkali się przewodniczący Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Rozmawiano między innymi o afrykańskim pomorze świń. Od września działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego dyrektorem generalnym jest Witold Strobel, z którym rozmawialiśmy w trakcie Kongresu…

Czytaj całość

Wyróżnieni podczas Gali Agrobiznesu 2017

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Agrobiznesu 2017 i VII Konfrontacja „Drogi do AgroSukcesu”. Podczas uroczystości wyróżniono pięć osób z naszego regionu. Gala Agrobiznesu to wydarzenie organizowane dla czołowych rolników i agroprzedsiębiorców z kraju. Tytuł „Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017” otrzymała Monika Siecińska-Jaworowska, prezes rodzinnej firmy Suempol w Bielsku Podlaskim w woj.…

Czytaj całość

Razem łatwiej – wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów. Limit wsparcia wynosi do 100 tys. euro rocznie. Mogą się nie ubiegać grupy, które zadeklarują realizację biznesplanu w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Według Agencji, wspólne działanie kilku producentów jest szansą na obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez m. in. wspólne zakupy…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Konferencja „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Minister Krzysztof Jurgiel o bezpieczeństwie żywnościowym kraju oraz opłacalności produkcji dla rolników Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – rozmowa z dyrektorem generalnym Witoldem Strobelem Do końca miesiąca potrwa wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. Środki wysyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Skuteczne wspieranie eksportu i otwieranie nowych rynków zbytu jako jeden z największych sukcesów ostatnich dwóch lat wymienił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, podsumowując dwuletnią pracę resortu. Ministerstwo rolnictwa pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących gruntów rolnych. Na odbywającym się w minionym tygodniu w Rzeszowie kongresie 590 nie mogło zabraknąć panelu dyskusyjnego dotyczącego rolnictwa. Udział w nim wziął…

Czytaj całość

ARiMR: wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich za 2017 rok zgodna z planem

Trwa wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich za 2017 rok i innych płatności obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020. W tym roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników, w tym w województwie podlaskim ponad 81 tys. rolników, co stanowi 6,04 proc. wszystkich złożonych wniosków. Maksymalna koperta finansowa przeznaczona na…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

O wzajemnym wzmocnieniu relacji handlowych rozmawiali w Warszawie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz jego iracki odpowiednik Falah Hassan Zaidan. W Polsce nie ma ognisk ASF. W minionym tygodniu odbyło się kolejne, 42. już posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Minister Krzysztof Jurgiel oraz wiceminister Jacek Bugucki spotkali się…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Ruszyła trzecia tura składania wniosków o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. To dodatkowy mechanizm wsparcia, niezależny od rządowej pomocy dla rolników po nawałnicach czy przymrozkach. Razem łatwiej, można już składać wnioski na tworzenie grup i organizacji producentów  Ponad jedna trzecia środków przeznaczonych na zaliczki tegorocznych dopłat bezpośrednich jest już na kontach rolników. Ruszyła…

Czytaj całość