TwitterFacebook

Rolnictwo

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zamierza wystąpić do rządu z wnioskiem o wcześniejszą wypłatę części pieniędzy dla rolników z dopłat bezpośrednich za ten rok. Do końca czerwca rząd ma otrzymać „Pakt dla obszarów wiejskich”. Będzie to obszerny dokument, wdrażający gotową już „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, obejmującą okres do 2030 roku. Europejski Urząd do…

Czytaj całość

Koniec z pracą na czarno u rolnika

18 maja br. wchodzą w życie przepisy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z tym rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby…

Czytaj całość

KRUS czeka na oświadczenia rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. Opłacalność produkcji i konkurencyjność rolnictwa to główne cele zaprezentowanej przez Ministerstwo Rolnictwa strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Ma być więcej polskiej wołowiny na naszych stołach i za granicą. Rząd rozpoczął prace nad…

Czytaj całość

Wnioski o dopłaty rolnicze. Termin przedłużony o miesiąc

Dziś Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał dzisiaj minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji. Ważne! przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich…

Czytaj całość

Zielona Gala i targi budownictwa wiejskiego – Szepietowo 2018

Zestaw kosiarek dyskowych i kocioł na pelet z tytułem hit targów w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W miniony weekend w PODR Szepietowo zorganizowano targi „Zielona Gala” połączone z Podlaskimi Targami Budownictwa Wiejskiego. Nawet kila tysięcy osób odwiedziło w minioną sobotę i niedziele Podlaski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. To z racji dorocznie organizowanych…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Garwolina o nowy programie dla rolników. Dochodowość produkcji w rolnictwie zwiększyła się o blisko jedną trzecią, licząc rok do roku. O pakiecie dla wsi i rolnictwa ale także o konstytucji biznesu w kontekście rolnictwa w rozmowie z posłem Kazimierzem Gwiazdowskim, wiceprzewodniczącym komisji sejmowej ds rolnictwa Już tylko tydzień…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

O hurtowych rynkach rolno-spożywczych rozmawiano w Warszawie. Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny. Już 17 500 kont dostępowych do portalu e-KRUS założyli rolnicy odprowadzający składki…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Najważniejszym punktem obrad była prezentacja przez Komisję Europejską projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku…

Czytaj całość

Najnowsze informacje z branży rolniczej [AUDIO]

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel rozmawiał w Warszawie z prezydentem europejskiego Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych Joachimem Rukwiedem. Rozmowy dotyczyły priorytetów dla rolnictwa w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz problemów polskich producentów. W Warszawie miała miejsce piąta edycja targów żywności i napojów WorldFood. Targi odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi…

Czytaj całość