TwitterFacebook

Grajewo: Trzy oddziały przedszkolne z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził we wtorek, 10 kwietnia dofinansowanie w ramach RPO, do projektów, które będą realizowane w trzech oddziałach przedszkolnych w Grajewie.

Projekty zgłoszone przez miasto Grajewo do konkursu z zakresu rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego obejmą 150 dzieci – 76 z przedszkola działającego przy SP nr 2, 40 z oddziału przy SP nr 4 oraz 33 przedszkolaków z oddziału przy SP nr 1.

W ramach pierwszego z nich, dzieci z przedszkoli przy SP nr 2 i 4, wykazujące się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi będą mogły brać udział w zajęciach rozwijających tzw. kompetencje kluczowe, czyli takie, które są niezbędne na rynku pracy (np. porozumiewanie się w językach obcych, matematyczne, naukowo-techniczne czy informatyczne). Koszt przedsięwzięcia wynosi 75,9 tys. zł, dofinansowanie – nieco ponad 72 tys. zł.

Drugi projekt jest skierowany m.in. do dzieci z niepełnosprawnością z przedszkola przy SP nr 1. Przedszkolaki będą mogły brać udział np. w dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie różnych deficytów, takich jak zaburzenia emocjonalno-poznawcze, zaburzenia mowy, słuchu i ruchu czy wady postawy. Wartość tego przedsięwzięcia to 60,8 tys. zł. Dotacja wyniesie 57,8 tys. zł.

Oba projekty będą realizowane od września tego roku do czerwca 2019 r.

Wrota Podlasia 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *